📖Китап инсан өмирин жарытыўшы нурМиллеттиң тийкарғы белгиси өзиниң айрықша тилиниң болыўы есапланады. Егер миллет өз тилинен айрылса, миллет те болмайды. Ана тили мәмлекеттиң жәмийетлик-сиясий, руўхый жақтан раўажланыўында әҳмийетли орын ийелейтуғын қәдириятлардан бири  болып табылады.
 Сонлықтан да, ғәрезсизликтиң дәслепки жылларынан баслап мәмлакетлик тилди раўажландырыўға, оны еле де байытыўға ҳәм сап ҳалында келешек әўладларға жеткериўге айрықша итибар қаратылып, бул бағдарда энциклопедия ҳәм сөзликлерди, сабақлықлар менен оқыў-қолланбаларын баспадан шығарыў сыяқлы ийгиликли ислер әмелге асырылмақта. 


21-октябрь  Өзбек тил байрамы
 күни" байрамы мүнәсибети  менен райондағы "Жаслар орайы" имараты мәжилислер залында "Кадри баланд она тилим" сүрени тийкарында байрам илажы  шөлкемлестирилди.  Илажда жаслар арасында қитапқумарлықты кеңнен ен жайдырыў мақсетинде "Жаслар жамгармасы есабынан" Қанлыкөл районы Мәлимлеме китапхана орайына 500 ден аслам әдебий китаплар саўға етилди.  Сондай-ақ, 21-санлы мектеп оқыўшылары тәрепинен байрамға арнап таярланған концерт бағдарламасы қойып берилди. Илажда район ҳәкиминиң орынбасары К. Абдикаримов, Жаслар агетлиги районлық бөлиминиң баслығы Р. Калимбетовлар қатнасып оқыўшыларға бул келген әдебиятлардан окып пайдаланыўды, келешек жолында китаптың туткан орны, жаркын келешекке тек ғана китап арқалы  кадем қоя алатуғынлықлары ҳаққында баҳалы мәслаҳатлерин берди. Илажда белсене қатнаскан оқыўшыларды Малимлеме-китапхан орайы тәрипинен хүрмет жарлықлар менен сыйлықланды.