Жас журналистлер район қурылыс объектиндеРайонда «Наўрыз» аўыл пуқаралар жыйынындағы жаңа заманагөй технологиялар тийкарында жип ийириў ҳәм текстил өнимлерин ислеп шығарыўшы «KANTEKS INVEST» жуўапкершилиги шекленген жәмийети фабрикасына барып қурылыс жумыслары менен танысты.

Бул жерде район ҳәкими орынбасары Қ.Ешмуратов пенен фабрика ис жүритиўшиси  тәрепинен фабрика жойбарын 30 млн АҚШ доллары муғдарындағы инвестиция есабынан әмелге асырылып атырғаны, ҳәзирги күнде фабриканың қурылыс жумысларында  1000 жумысшының 3 топарда ислеўи, елимиздиң Ғәрезсизлик байрамы қарсаңында тапсырылыўы көзде тутылған фабрикада жыллық көлеми 8 мың тоннаға  шекем таяр өним ислеп шығарыўдың режелестирилгенлиги, жәми 700 жаңа жумыс орнының жаратылыўы ҳаққында мағлыўматлар берилди.

Бул дегени районның  60% зы жумыс пенен бәнтлигиниң тәмийинлениўине ҳәмде жумыссызлар санының кемейиўине тийкар жаратады.

Буннан соң журналистлер сапарының кейинги орны «INTЕRNАТIОNАL СОNSТRUСТIОN МАСНINЕRY» жеке меншик кәрханасының гүнжини қайта ислеў ҳәм май ислеп шығарыў заводы болды.