А.Шамуратова атына таңлаў өткерилдиҚанлыкөл районы ҳәкимлиги, Өзбекстан Жаслар аўқамы районлық Кеңеси, районлық мәденият бөлими ҳәмде 19-санлы музыка ҳәм көркем өнер мектеби оқытыўшылары биргеликте, А.Шамуратованың атына бағышлап көрик таңлаў өткерилди.

Таңлаўдың мақсети,  Қарақалпақстан Республикасы ҳалық артисти А.Шамуратова тәрепинен атқарылған қарақалпақ халқының миллий қосықларды халқымызға, жасларға, келешек әўладларға жеткериў, үгит-нәсиятлаў, Айымхан апаның жолын даўам етиў ҳәмде талантлы ҳәўескер косықшыларды табыў, таңлап алыў ҳәм қоллап-қуўатлаўға   қаратылған.

Таңлаў барысында, район аймағындағы билимлендириў мекемелеринен 14-20 ҳәм 20-25 жас аралығындағы жас ҳәўескерлердиң сахнада өзин услап тутыўы, жанлы даўыста қосық атқарыў шеберлиги сынақтан өткерилди.

Таңлаў жуўмағында, 20- 25 жас аралығындағы жаслар арасында  1-орынды Ж.Төрешова,  2-орынды Н.Ашылова,  3-орынды С.Сагиндиковалар алыўға мияссар болды, сондай-ақ, 14-20 жас аралығында 1-орынды Н.Узақбаева, 2-орынды  Ж.Қурақбаева, 3-орынды Г.Базарбаевалар алыўға еристи.

Жас ҳәўескер қосықшыларға шөлкемлестириўшилер тәрепинен баҳалы саўғалар менен «Ҳүрмет жарлығы» тапсырылды.