Қанлыкөлде жаңа «Муъжизалар уйи» Мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси өз жумысын басладыҲүрметли Президентимиздиң 2018-жыл Қарақалпақстан Республикасында «Мектепке шекемги    билимлендириў мәкемелери   жылы»  деп белгилениўи    мүнәсибети менен  барлық орынларда  жаңадан балалар бақшалары салынбақта.

Мақсет, республикамызда мектепке баратуғын бала әлбетте бақша тәрбиясында басланғыш тәлим – тәрбияны алып, билим алыўға таяр болып мектепке барыўы керек.  

Қанлыкөл районы аймағында 11 мектепке шекемги билимлендириў мекемеси жумыс алып бармақта, оларда жәми 1493 бала тәрбияланып келмекте. Усы  жылы районда мәмлекетлик жеке меншик шерикшилик тийкарында 10 бақша  шөлкемлестириў белгиленген.  

2018-жылы 2-июнь күни Қанлыкөл районлық мектепке шекемги билимлендириў бөлимине қараслы   «Муъжизалар уйи»  мәмлекетлик жеке меншик  шериклик  тийкарында мектепке  шекемги  билимлендириў  мекемесиниң    ашылыў салтанаты болып өтти.

«Муъжизалар уйи» 25 орынға мөлшерленген, барлық түрдеги заманагөй әсбап үскенелер, балалар ойыншықлары менен тәмийинленген жаңа балалар бақшасының ашылыўы аймақ халқы менен балаларға үлкен саўға болды.