Қанлыкөл районы аймағындағы атамасы тəкирарланған көшелердиң атамаларын өзгертиў ҳаққындаӨзбекстан Республикасы “Географиялық объектлердиң атамалары ҳаққында”ғы Нызамының 10-статьясына муўапық ҳәмде Географиялық объектлерге атама бериў ҳәм қайта атамалаў мәселелери бойынша  Қарақалпақстан Республикасы комиссиясының 2020-жыл 5-сентябрь күнги  01-08/5-09/275-санлы баянламасы шешиминиң орынланыўын тәмийинлеў  мақсетинде, Халық депутатлары Қанлыкөл районлық Кеңеси

ҚАРАР ЕТЕДИ:

1. Географиялық объектлерге атама бериў ҳәм қайта атамалаў мәселелери бойынша Қарақалпақстан Республикасы комиссиясының
2020-жыл 5-сентябрь күнги 01-08/5-09/275-санлы баянламасы шешиминиң
1-бәнти, Қанлыкөл районы Әдиллик бөлиминиң 2020-жыл 30-ноябрьдеги
6/2-1-5/117-санлы хаты мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

2. Қанлыкөл районы аймағындағы Нызам талапларына жуўап бермейтуғын ҳәм атамасы қайталанған көшелер ҳәм атамалары өзгертилиўи тийис болған көшелер дизими қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

3. Қанлыкөл районы статистика бөлимине (А.Юсупов), районлық мәмлекетлик салық инспекциясына (И.Аймуратов) ҳәм Жер дүзиў ҳәм көшпес мүлк кадастры районлық филиалына (Т.Раминов) усы қарардың қосымшасына муўапық атамалары өзгертилетуғын географиялық объектлерди тийисли тәртипте қайта дизимнен өткериў ўазыйпасы жүкленсин.

4. Қанлыкөл районы ишки ислер бөлимине (К.Абдуллаев) атамалары өзгерген орынлардағы халықтың паспортларына тийисли өзгертиўлерди киритиў ўазыйпасы жүкленсин.

5. Халық депутатлары Қанлыкөл районлық Кеңесиниң 2019-жыл                            28-сентябрь күнги “Қанлыкөл районы аймағындағы географиялық объектлерге атама бериў ҳаққында”ғы 244/59-05-санлы қарарының қосымшасына тийисли тәртипте өзгерислер киритилсин.

6. Усы қарардың орынланыўын қадағалаў Халық депутатлары Қанлыкөл районлық Кеңесиниң социаллық, мәдений раўажландырыў ҳәм жаслар сиясаты мәселелери бойынша турақлы комиссиясына (У.Дурымбетова) жүклетилсин.

7. Усы қарар районлық «Қанлыкөл хабарлары» газетасында рәсмий жәриялансын ҳәм район ҳәкимлиги рәсмий веб-сайтында жайластырылсын.

8. Усы қарар рәсмий түрде қабыл етилген күннен баслап күшке киреди.

 

Сессия басқарыўшысы

 

К.Пирназаров

 

 

 

 

Сессия хаткери

 

Р.Калимбетов

 

 

Халық депутатлары Қанлыкөл районлық Кеңесиниң 2020-жыл
30-декабрьдеги 119/21-қарарына қарарына қосымша

 

Қанлыкөл районы аймағындағы Нызам талапларына жуўап бермейтуғын ҳәм атамасы қайталанған көшелер ҳәм атамалары өзгертилиўи тийис болған көшелер
ДИЗИМИ

 

Аймақлық жайласыў орны

Географиялық объектлердиң бурынғы атамасы

Географиялық объектлердиң жаңа атамасы

Географиялық объекттиң түрлери

1

Бескөпир АПЖ

Жайхун-1

Сайхун

көше

2

Бескөпир АПЖ

Айдын жол-1

Маман бий

көше

3

Бескөпир АПЖ

Шадлық-1

Кеңес

көше

4

Бескөпир АПЖ

Бескөпир-1

Шылпық

көше

5

Бескөпир АПЖ

Алтын мийрас-1

Жаңа дарья

көше

6

Бескөпир АПЖ

А-380 Бухара-Нөкис-Қоңырат-Бейнеў автомобиль жолы

Байсын

көше

7

Бескөпир АПЖ

Жамбыл-1

Көк өзек

көше

8

Бостан АПЖ

Нурабат-1

Жомарт

көше

9

Бостан АПЖ

Нурабат-2

Балалық

көше

10

Бостан АПЖ

Ақтал

Жаңа әўлад

көше

11

Дослық МПЖ

Таза коныс

Параўанлық

көше

12

Дослық МПЖ

Бирлик-1

Караматлы

көше

13

Дослық МПЖ

Дослық-1

Қаҳарманлық

көше

14

Дослық МПЖ

Дослық-2

Алтын шуғла

көше

15

Дослық МПЖ

Дослық-3

Жаңа тилек

көше

16

Дослық МПЖ

Дослық-4

Мәнги булақ

көше

17

Дослық МПЖ

Дослық-5

Нышана

көше

18

Дослық МПЖ

Водник массиви

Нәўбәҳәр

көше

19

Дослық МПЖ

Водник массиви-1

Ақ жағыс

көше

20

Жайхун МПЖ

Жийен жыраў-1

Адалат

көше

21

Жайхун МПЖ

Саламат бала жылы

Шадлық

көше

22

Жаңа қала АПЖ

Шадлы аўыл-1

Лалазар

көше

23

Жаңа қала АПЖ

Ой аўыл-1

Жипекши

көше

24

Жаңа қала АПЖ

Билим булағы-1

Мыңбулақ

көше

25

Жаңа қала АПЖ

Уллы жипек-1

Жақсы нийет

көше

26

Жаңа қала АПЖ

Нәўше-1

Бағман

көше

27

Жаңа қала АПЖ

Несийбели-1

Сымбат

көше

28

Қосжап АПЖ

Балықшылар ели-1

Устаз жолы

көше

29

Мәденият МПЖ

Дослық-1

Жеткиншек

көше

30

Мәденият МПЖ

Дослық-2

Алтын жағыс

көше

31

Мәденият МПЖ

Дослық-3

Камалат

көше

32

Мәденият МПЖ

Дослық-4

Камалак

көше

33

Мәденият МПЖ

Дослық-5

Яссауий

көше

34

Мәденият МПЖ

Дослық-6

Қарақалпақ таңы

көше

35

Мәденият МПЖ

Дослық-7

Күншығыс

көше

36

Мәденият МПЖ

Дослық-8

Үмит

көше

37

Наўрыз АПЖ

Көклемзар-1

Жулдыз

көше

38

Наўрыз АПЖ

Татыўлық-1

Мәңгилик

көше

39

Наўрыз АПЖ

Айдын жол

Тулпар

көше

40

Қанлыкөл АПЖ

Хожалар ели-1

Ҳақыйқатлық

көше

41

Қанлыкөл АПЖ

Сәрсенбай Қурбанбаев

Нурлы бостан

көше

42

Қанлыкөл АПЖ

Ферма аўыл

Үстирт

көше

43

Қанлыкөл АПЖ

Ақтал-1

Жылға

көше

44

Қанлыкөл АПЖ

Алтынкөл-Сары алтын жолы

Сүмбил

көше

 

2020-жыл 30-декабрь                                                                                   119/21-санлы