Район ҳəкими «Қосжап» аўыл пуқаралар жыйыны халқы менен ушырасты Қанлыкɵл районы ҳəкими А.Ибрагимов орайдан алыста жайласқан аймақлардан бири «Қосжап» аўыл пуқаралар жыйынында болып, аймақтағы 10-санлы улыўма билим бериў мектебинде халық пенен ушырасты.

 Ушырасыўға тийисли мəкеме, кəрхана, шɵлкем басшылары ҳəм пуқаралар қатнасты. Ушырасыў барысында, ишимлик суў машқаласы, аймақта жайласқан кɵпирдиң авариялық аўҳалда екенлиги ҳəм медициналық шаншыў зонасын шɵлкемлестирилиў, сондай-ақ, аймақта жасаўшы 64 хожалықтың үйлери Әмиўдəрьяның қорғаў зонасында жайласқанлы себепли кадастр ҳүжжетлериниң жоқлығы билдирилди.

 Ушырасыў даўамында, пуқаралар тəрепинен билдирилген түрли машқалалар бойынша тийисли мəкемелер менен биргеликте пикирлесилип, халықты қыйнап киятырған машқалалар тез күнлерде унамлы шешим табатуғынлығы билдирилди.

Қанлыкɵл районы ҳəкимлиги Мəлимлеме хызмети