«Жыл сəрдары» таңлаўы жеңимпазлары анықланды Өзбекстан Жаслар аўқамы Қанлыкɵл районлық бɵлими, районлық Мəденият бɵлими ҳəм районлық Мəлимлеме китапхана орайы менен биргеликте, Мəденият орайы мəжилислер залында, бəрше улыўма билим бериў мектеплериндеги сəрдарлардың досласыўы, ɵз-ара тəжирийбе, билим ҳəм кɵнликпелер алмасыўы, олардың социаллық искерлигин асырыў ҳəм қоллап-қуўатлаў, соның менен бирге оларды хошаметлеў мақсетинде, «Жыл сəрдары» таңлаўы болып ɵтти.

 Таңлаўда еки жас категориясы бойынша 10-14 жас «Камалак» ҳəм 14-18 жасқа шекем «Жаслар аўқамы» сəрдарлары беллести. Қызғын тəризде болып ɵткен таңлаў жуўмақларына кɵре, районлық Халық билимлендириў бɵлимине қараслы 7-санлы улыўма билим бериў мектеби сəрдары Д.Сəрсенбаева ҳəм 2-санлы улыўма билим бериў мектебиниң «Камалак» сəрдары С.Жолдасбаев сыйлы 1-орынды ийелеп, таңлаўдың республикалық басқышына жолламаны қолға киритти.