Қрым-конго геморрагик ысытпа кеселлигине қарсы үгит-нəсият илажлары əмелге асырылмақта Қрым-конго геморрагик ысытпа кеселлиги - ɵткир жуқпалы кеселлик болып, оны вируслар жүзеге келтирип шығарады. Вирус қанға түскеннен соң, майда қан тамырлар капиллярларын зақымлайды. Ақыбетте тоқыма, дене ағзаларында қан айланыў процеси бузылады ҳəмде организмниң кислород пенен тəмийинлениў системасы истен шығады. Мине усының салдарынан дене ағзаларының искерлиги бузылып, геморрагик ысытпа кеселлигин жуқтырған наўқастың ɵмирине қəўип туўылады. Кеселликти қозғаўшылар вируслар есапланады. Ири ҳəм майда шақлы ҳайўанларда ушырайтуғын иксод кенелери бул кеселлик вирусын жуқтырыўшы қурал саналады. Кеселлик трансмассив (кене шаққанда) ҳəм байланыс (қол менен кенени езгенде) жоллары менен жуғады. Мəўсимлилиги тийкарынан бəҳəр-жаз айларына туўра келеди.

 Мəўсим барысында, Қрым-конго геморрагик ысытпа кеселлигиниң алдын алыў илажларын кɵриў мақсетинде, бүгин Қанлыкɵл районы Санитария-эпидемиологиялық тынышлық ҳəм жəмийет саламатлығы бɵлими тəрепинен районлық Ветеринария ҳəм шарўашылықты раўажландырыў бɵлими хызметкерлери ушын семинар шɵлкемлестирилди.

 Мақсет – аймағымызда қəўипли кеселликтиң алдын алыў, оны болдырмаў ҳəм кеселлик бойынша пуқаралар ҳəм ветеринария тараўында искерлик алып барыўшы хызметкерлерде тийисли билим ҳəм кɵнликпелерди асырыўдан ибарат.