СЕНАТОР ЖУМЫСЛАРДЫҢ БАРЫСЫ МЕНЕН ТАНЫСТЫ Усы жылдың 6-апрель күни Өзбекстан Республикасы Олий Мажлис Сенатының Арал бойы регионын раўажландырыў мəселелери комитет баслығы Борий Ботирович Алихонов Қанлыкɵл районында болды.

 Сенатор районға болған хызмет сапары даўамында, Ҳүрметли Президентимиз тəрепинен ɵткен 2020-жыл 11-ноябрь сəнесинде қабыл етилген «2020-2023-жылларда Қарақалпақстан Республикасын комплекс социал-экономикалық раўажландырыў ис-илажлары ҳаққында»ғы қарарының орынланыўы бойынша район аймағында əмелге асырылып атырған жумыслардың барысы менен жақыннан танысыў мақсетинде, район орайында, «Бескɵпир», «Арзымбетқум» ҳəм «Қанлыкɵл» аўыл пуқаралар жыйынларындағы ислеп шығарыў ҳəм хызмет кɵрсетиў объектлериниң жумысларын кɵзден ɵткерди.

 Усы шеңберде, сенатор район белсендилери менен биргеликте, халықтың мүтəжлигин қанаатландырыў, оларды Ҳүкиметимизден еле де ыразы қылыў бағдарында қандай ийгиликли ислерди əмелге асырыў зəрүрлиги бойынша ɵз-ара сəўбетлесиўлер ɵткерди.