Суд-ҳуқық мəселелери бойынша кɵшпели қабыллаў ɵткерилди Қанлыкɵл районындағы бир қатар мəкан ҳəм аўыл пуқаралар жыйынларында, соннан, «Дослық», «Жайхун» мəкан пуқаралар жыйыны ҳəм «Бескɵпир», «Қанлыкɵл» аўыл пуқаралар жыйынларында, районлық Жынаят ислери бойынша суды ҳəм районлық Әдиллик бɵлими тəрепинен, пуқаралардың суд-ҳуқық тараўындағы мəселелерин үйрениў, олардың мүрəжатлерин унамлы шешим таптырыў мақсетинде, кɵшпели қабыллаў ɵткерилди.

 Қабыллаў барысында, пуқара Ш.Айсоваға ɵмирлик жолдасы менен ажырасқанлығы себепли, перзентин ɵз фамилиясына алыўы ушын ҳуқықый түсиниклер берилди. Буннан тысқары, ҳəзирги ўақытта мəмлекетимизде болып турған карантин шеклеўлерине қарамастан, пуқара А.Ешмуратов 100 адамнан аслам той бергенлиги ушын тийисли ҳəкимшилик жəриймаға тартылғанлығы бойынша ҳəм усыған уқсас басқа да ҳуқықбузарлықлар жүзесинен тийисли ҳуқықый шаралар кɵрилди. Қабыллаў даўамында, аймақлардағы пуқаралар кɵплеген ҳуқықый кеңеслерге ийе болды.