Балаларды мәмлекетлик мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлерине қабыл етиў тәртиби өзгерди Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2021-жыл 20-май күни “Балаларды мәмлекетлик мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлерине қабыл етиў бойынша мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиң ҳәкимшилик регламентин тастыйықлаў ҳаққында”ғы 2018 жыл 18 марттағы 244-санлы қарарына өзгерислер киритиў ҳаққындағы 319-санлы қарары қабыл етилди.

Қарарға муўапық, балалардың төмендеги контингенти жеңилликли тийкарында мәмлекетлик балалар бақшаларына қабыл етилиў ҳуқуқына ийе:

-I  ҳәм II топар нәгиранлығы болған шахслардың балалары;

-көп перзентли шаңарақлар;

-жетим балалар ямаса ата-анасының қараўысыз қалған балалар;

-“Ҳаяллар дәптери”не киритилген социяллық қорғаўға мүтәж жалғыз ҳаяллардың перзентлери;

-контракт бойынша әскерий хызметкерлердиң ҳәм ишки ислер органлары хызметкерлериниң перзентлери;

-студентлер ҳәм педагоглардың балалары;

-ағалары ҳәм қарындаслары усы балалар бақшасының тәрбияланыўшыларынан болған балалар;

-көп тармақлы қәнийгелестирилген шөлкемлерден улыўма түрдеги мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлерине өткерилип атырған саўалған балалар.

Мәмлекетлик хызметтен пайдаланыў ушын арза бериўшилер төмендеги ҳуқықларға ийе:

-сораўнамада шөлкемниң бала ушын туўры келетуғын жастағы бос орынларға ийе болған топарды (жолланба алыў ушын) ямаса бос орынларға ийе болмаған топарды (нәўбетке киритилиўи ушын) көрсетиў (таңлаў);

-баланы туўылған ўақыттан баслап шөлкемге нәўбетке қойыў;

-бир ўақытта үшке шекемги шөлкемге нәўбетке қойыў;

-қәте киритилген мағлыўматларды дүзетиў;

-мәмлекетлик хызмети көрсетилип атырған ҳәр қандай басқышта оннан пайдаланыўды бийкар етиў.

 Қарарға муўапық, Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги өзиниң системасындағы шөлкемлер ҳаққындағы мағлыўматлардың автоматик түрде турақлы түрде жаңаланып барылыўы ушын өзиниң рәсмий веб-сайтының МШББМС (Мектепке шекемги билимлендириўди басқарыў мəлимлеме системасы) менен интеграцияланыўын тәмийнлейди.

Р.Тажимуратова,

Қанлыкөл районы МХО бас қәнигеси.