Үгит-нəсият жумыслары алып барылмақта Жынаят ислери бойынша Қанлыкөл район суды баслығы Е.Абибуллаев тәрепинен Қанлыкөл районындағы 298-санлы сайлаў участкасында “Сайлаў нызамшылығы бузылыўы бойынша мүрәжатларды көрип шығыў тәртиби ҳәм жуўапкершилиги” ҳаққында сайлаў комиссия ағзаларына ҳәм сайлаўшыларға семинар ҳәм үгит нәсият жумыслары алып барылды.

 Семинар қатнасыўшыларына, Өзбекстан Республикасы Конституциясы 35-статьясына тийкар, ҳәр бир шахс тиккелей өзи ҳәм басқалар менен биргеликте ўәкилликли мәмлекетлик уйымларға, мәкемелерге ямаса лаўазымлы шахсларға арза, усыныс ҳәм шағымлар менен мүрәжат етиў ҳуқықына ийе. Арзалар, усыныслар ҳәм шағымлар нызамда белгиленген тәртипте ҳәм мүддетлерде көрип шығылыўы шәрт екенлиги, сондай-ақ, сайлаў комиссиясының ҳәрекетлери ҳәм қарарлары үстинен ҳәкимшилик судқа шағым етиў тәртиби, сайлаўды шөлкемлестириў ҳәм де өткериў саласындағы ҳуқықбузарлықлар Ҳәкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы Кодекстиң 512-статьясынан 519-статьяларына тийкар жуўапкершиликке тартылатуғынлығы ҳәм бундай ислер жынаят ислери бойынша судлары тәрепинен көрип шығылатуғынлығы, Сайлаўды шөлкемлестириў, оларды өткериў ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерин бузғанлық, сайлаў ҳуқықының ямаса исенимли ўәкил ўәкилликлериниң әмелге асырылыўына тосқынлық еткенлик ушын жынайый жуўапкершиликке Жынаят кодексиниң
146 ҳәм 147-статьясына тийкар тартылатуғынлығы, бул статьялардың мәниси ҳәм оларға тайынланатуғын жазалар ҳаққында кеңнен түсиник берип өтти.

 Семинар соңында қатнасыўшылар тәрепинен өзлерин қызықтырған сораўларға район суд баслығы тәрепинен тийисли жуўаплар берилди.