Белгили инсанлар өмиринен қызықлы фактлер-Наполеон аилирофобия-пышықлардан қорқыў дәртине жолыққан.

-Ейнштейн жан берип атырғанда оның соңғы сөзлери өзи менен бирге кеткен, - қасында отырған ҳаял немисшеге түсинбеген.

-Шекспир ҳәм Сервантес бир күнде көз жумған - 1616-жылдың 23-апрель күни.

-Инглис жазыўшысы Виржиния Вулф көпшилик китапларын тикке турған ҳалында жазған.

-Сара Вернар 13 жаслы Жулетта ролин 70 жасында ойнаған.

-Уолт Дисней балалығында бир жәниўарды қыйнап өлтирген. Соннан соң ол жәниўарларды мультфильмлеринде «тирилтиўге» кирискен.

-Бир күни Бетховен «биймезгил жүргенлиги ушын» қамаққа алынған.

-Айға қәдем қойған астронавтлардан бири Базз Олдринның анасының қыз ўақтындағы фамилиясы Мин – инглизше Ай мәнисин береди.

-Юлий Цезар шашы төгиле баслағанын жасырыў ушын дафна гүлшеңберин тағып жүрген.

-Жорж Вашингтон участкасында марихуана жетистирген.

-Телефон тийкаршысы Александр Белл анасы ҳәм ҳаялына бир мәртеде қоңыраў етпеген-олар гүң болған.