Шаңарақлар татыўлығы жолындағы ибратли ислерХалқымызға тән әййемги үрп-әдетлердиң даўамлылығы, тарийх ҳәм келешектиң үзликсизлиги тийкарынан шаңарақта раўажланып барады. Сонлықтан, мәмлекетимизде шаңараққа, оның жәмийеттеги орнын беккемлеўге, миллий қәдириятларды абайлап, келешек әўладларға жеткериўге ҳәм шаңарақтың абыройын күшейтиўге айрықша итибар қаратылмақта.

Ҳүрметли Президентимиздиң 2018-жыл 2-февральдағы 5325-санлы пәрманы тийкарында, ҳәр бир аймақларда шаңарақ институтын еле де беккемлеў мақсетинде Қанлыкөл районында «Шаңарақ» орайы шөлкемлестирилди.

Бул орайдың мақсети, шаңарақлардың тынышлығы ушын үгит-нәсият жумысларын еле де жеделлестириўге қаратылған болып, аймақлардағы келиспеўшиликлер қоршаўында жасап атырған шаңарақлардың дәртин тыңлаў ҳәм оларды шешиў жумысларына  салмақлы үлесин қосып келмекте. 

БМШ тәрепинен қабыл етилген «Ҳаял-қызлар ҳуқықлары кемситилиўиниң барлық көринислерине шек қойыў ҳаққында»ғы Конвенциясы Ҳаял-қызлардың жәмийеттеги статусын беккемлеў ҳәм олардың кемситилиўине жол қоймаўға бағдарланған ҳүжжетлерден болып, Өзбекстан Республикасы 1995-жылда Конвенцияны ратификация еткен ҳәм бизиң мәмлекетимизде де сол Конвенция шәртлери үлгисинде ислеп шығылған бир қанша миллий ҳүжжетлерге әмел етип келмекте.

Мәмлекет тәрепинен шаңарақлардың беккемлигин ҳәм татыўлығын сақлаўға қаратылған бир қатар әмелий ис-илажлар шеңберинде районлық «Шаңарақ» орайы тәрепинен аймақлардағы жарастырыў комиссиялары менен биргеликте алып барылған илажлар негизинде 80 нен аслам шаңарақлық ажырымлардың жарасыўына ерисилди.

Сондай-ақ, шаңарақлардың беккемлигин сақлаўда, ҳаял-қызлар тәрепинен  шаңарақтың экономикалық дерегин жаратыў бойынша бир қатар киши бизнес режелери тийкарында түсиниклер берилип, 8 ҳаял-қызлардың үй мийнети негизинде бәнтлигиниң тәмийинлениўине тийкар жаратылды.