«Бәркамал аўлад» орайында бир күнМәмлекетимизде жас өспиримлердиң билим алыўлары ушын жаратылған шараятлар ҳәм халқымыздың талабы менен орайға болған талапта ҳәр күни артып атыр.

Қанлыкөл районы халық билимлендириў бөлимине қараслы «Бәркамал әўлад» балалар орайында бүгинги күнде жәми 24 бағдар бойынша дөгереклерде балалар өнер сырларын үйренип келмекте.

Балалардың қызығыўшылықлары инабатқа алынып орай шөлкемлестириўи менен район аймағындағы 2, 23, 15, 17-санлы улыўма орта билим бериў мектеплеринде орайдың филиаллары шөлкемлестирилип аўыл балаларыда орай хызметлеринен пайдаланыў мүмкиншилигине ийе болды. Орайда дөгереклерге қызығыўшаң балаларды анықлаў, дөгереклерге тартыў ҳәм жаңа инновациялық идеяларын қоллап-қуўатлаў бағдарында алып барылып атырған әмелий илажлар шеңберинде районлық халық билимлендириў бөлими ҳәм «Бәркамал әўлад» балалар орайы менен  биргеликте «Дөгереклер ярмаркасы» шөлкемлестирилди.

Ярмаркаға тийкарынан районлық улыўма орта билим бериў мектеплери оқыўшы жаслары қатнасып орайда жаратылған шараятлар, ҳәрекеттеги дөгереклер ҳәм бул жердеги оқыў әмелий жумыслары менен жақыннан танысты.

Елимизде оқыўшы жасларымыздағы белсендиликлер бул орындағы қызығыўшылықлардан көзге тасланады. Әсиресе қыз балалар ушын тоқымашылық, тигиўшилик, миллий тағам таярлаў, сондай-ақ радиотехника, көркем-өнер, үлке таныў ҳәм экология, компьютер технологиялары ҳәм басқада бағдарлар бойынша исленген жумыслар қатнасыўшыларда үлкен тәсирлер қалдырды.

Сондай-қ, елимизде өткерилип атырған илажлар негизинде қатнасып киятырған орай тәрбияланыўшылары 19-20-октябрь күнлери Қарақалпақстан Республикасы Мойнақ районында өткерилген фестивальда белсене қатнасқаны ушын номинация ҳәм естелик саўғалары менен сыйлыкланды.

 Бул өткерилген илажлар оқыўшы жаслардың жаңа инновациялық идеяларын қоллап-қуўатлаў ҳәм жүзеге шығарыўында тийкар болып хызмет етеди.