Қамсызландырыў бағдарлары қандай билесизбе?Өзбекстан Республикасы экономикасының тийкарғы тармақларында жумыс алып барып атырған кәрхана ҳәм шөлкемлерге ҳәм де халыққа көрсетилетуғын арнаўлы қамсызландырыў хызметлери қатарында «КАФОЛАТ» қамсызландырыў компаниясы» акционерлик жәмийети қамсызландырыў базарында өз орнына ийе хызметлерден саналады.

 Өзбекстан Республикасы Президентиниң  2017-жыл 9-октябрь күнги «КАФОЛАТ қамсызландырыў компаниясы» акционерлик жәмийети жумысын жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы ПП-3317-санлы Пәрманына муўапық, «КАФОЛАТ» қамсызландырыў компаниясы»ның әҳмийетли бағдарлары белгиленди:

-биринши, гиреў ҳәм лизинг объектлерин зыяннан, өрттен ҳәм тәбийғый апатлардан қамсызландырыў, соның менен бирге, мал-мүлк, үскенелер ҳәм де исбилерменлик жумысын барлық қәўиплерден қамсызландырыў арқалы исбилерменлик субъектлерине қамсызландырыў қорғаўын усыныў.

-екинши, санаат кәрханалары ҳәм экономикалық тараўлардағы қурылыс объектлерин барлық тәўекелшиликлерден қамсызландырыўын тәмийинлеў.

-үшинши, аймақларды социал-экономикалық раўажландырыў бойынша мәмлекетлик бағдарламасы шеңберинде юридикалық ҳәм физикалық тәреплерге қамсызландырыў қорғаўын усыныў ҳәм елимиздиң барлық аймақларында халықты «Мәҳәлле» фонды, «Нураный» қорлары ҳәм де Өзбекстан Республикасы Жаслар Аўқамы менен биргеликте кеңейтиў.

-төртинши, халықты жеке қамсызландырыў инфекциялық кеселликлерден қамсызландырыў бойынша қамсызландырыў қорғаўын тәмийинлеў.

(жуқпалы кеселликлер қамсызландырыў ҳәдийселери деп тән алынған  сальмонеллёз, өткир полиомиелит, вирусли гепатит, стафилококкли (биринши мәрте азық-аўқаттан зәҳәрленгенде), вируслы гепатит, ботулизм, бруцеллёз, дифтерия, менингококколи жуқпалы кеселлик, кенелерден жуғатуғын вируслы энцефалит, иш терлеме, дизентерия, қутырыў, эпидемик паротит, қарамық, қызылша, көк жөтел жәми 17 түрдеги кеселликлер менен аўырғанда қамсызландырыў хызмети көрсетиледи.)

-бесинши, жаслар ушын турақ жай қурыў бағдарламалары бойынша үйлерди қамсызландырыў,

-алтыншы, жаңа инновациялық қамсызландырыў өнимлерин жаратыў арқалы қамсызландырыў жумысын кеңейтиў,

-жетинши, заманагөй мәлимлеме технологияларынан пайдаланып, виртуал офислер ҳәм қамсызландырыў хызметлерин көрсетиўдиң жаңа каналларын жаратыў, онлайн төлемди әмелге асырыў имканиятына ийе болған интернет дүканнан пайдаланыў арқалы қамсызландырыў хызметлерин улыўма жәҳән Интернет тармағы арқалы сатыўды раўажландырыўда қамсызландырыў хызметлерин көрсетиў сапасын асырыўға айрықша итибар қаратылған.

 -сегизинши, Өзбекстан Республикасы Жер ресурслары, геодезия, картография ҳәм мәмлекет кадастры мәмлекетлик комитети менен биргеликте арнаўлы қамсызландырыў хызметлерин көрсетиў ушын көшпес мүлк объектлери ҳаққындағы мағлыўматларды алмасыў бойынша автоматластырылған механизмди жаратыў.

-тоғызыншы, қамсызландырыў ҳәм қайта қамсызландырыў тараўында ис жүритиўши халықаралық шөлкемлер менен жумыс алып барыў белгиленген.

Сондай-ақ, қамсызландырыў компаниясына Өзбекстан Республикасы Айрықша жағдайлар министрлиги, Өзбекстан Республикасы Саўда-санаат палатасы менен биргеликте қамсызландырыўдың әҳмийети ҳаққында халық, кәрхана ҳәм шөлкемлер арасында түсиндириў жумысларын алып барылмақта.

Бул қабыл етилген пәрманның әмелге асырылыўы халықтың қамсызландырыў институтына болған исенимин беккемлеў ҳәм қамсызландырыў базарын еледе раўажландырыў, «КАФОЛАТ» қамсызландырыў компаниясы» АЖ жумысын және де жетилистириў, хызметлер сапасын арттырыў ҳәм халықаралық талаплар менен стандартларға муўапық заманагөй коорпоратив басқарыў усылларын енгизиў сыяқлы ўазыйпалар белгиленген.