Қанлыкол районында 102 шаңарақ жарастырылдыҚанлыкөл районы аймағындағы  «Наўрыз» аўыл пуқаралар жыйынында «Шаңарақлардағы ажырымлардың алдын алыў» темасында ашық сәўбетлесиў өткерилди.

Сәўбетлесиўдиң мақсети, ҳәзирги күндеги шаңарақлар арасындағы келиспеўшиликлерди жаслардың әсиресе еки тәрептиң жасы үлкенлериниң келтирип шығарып атырғанлығы, олардың жаслардың турмысында қарама-қарсылықлардың келип шығыўы себепли шаңарақлардағы ажырымлардың алдын алыўды үгит-нәсиятлаўға қаратылған.

Сондай-ақ, сәўбетлесиў даўамында, шаңарақларда некеден өтиўден алдын жасларды турмысқа таярлаў, медициналық көриктиң әҳмийети, турмыслық келиспеўшиликлер себепли палкерге барыў-қураны каримдеги гүнә екенлиги ҳәмде ата-анаға, қәйин ата-қәйин ене, бир-бирине шаңарақ ағзалары менен өз-ара қатнасындағы сыйласығы, жаслардың шаңарақлардағы өз орнына ийе болыўы ҳаққында кең түрде түсиниклер берилди.

Буннан тысқары, усындай илажлардың алып барылыўы, үгит-нәсият жумысларының үзликсиз түрде өткерилиўи нәтийжесинде Қанлыкөл районынан пуқаралық судына ажырым бойынша келип түскен 28 шаңарақтың ҳәмде район бойынша жәми 102 шаңарақтың жарастырылғанлығы ҳаққында мағлыўматлар берилип, тийисли мекеме шөлкемлердеги жарастырыў комиссиялары биргеликте ҳәрекет етиўде алып барылатуғын илажларды буннан былайда күшейтиў бойынша ўазыйпалар белгилеп алынды.

Сәўбетлесиўде, «Наўрыз»  АПЖ баслығы Б.Кайыпназаров, районлық «Оила»  орайы баслығы Э.Балтабаева, ПХАЖ бөлими баслығы П.Авезова, «Ешим ахун» мешити имам катиби Н.Наимов, районлық  əдиллик бөлими қəнигеси Б. Матчанова ҳәмде «Наўрыз» аўыл пуқаралар  жыйыны қəнигеси Ж.Серкебаевалар қатнасты.