Исши топар ағзалары ҚанлыкөлдеӨзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 15-16-ноябрь күнлери Қарақалпақстан Республикасында болған сапары даўамында берилген тапсырмаларына муўапық, барлық орынларда социаллық ҳәм диний орталықты үйрениў бойынша Өзбекстан Мусылманлар мекемеси бөлими баслығы Ҳ.Ишматбеков, Қарақалпақстан Мусылманлар қазияты қазы орынбасары Б.Разовлардан дүзилген исши топар ағзалары Қанлыкөл районында болып, барлық пуқаралар жыйынларында профилактика инспекторлары, имам, моллалар, көше бийлери, қәнийгелер менен аймақта жасаўшы пуқаралар қатнасында ашық сәўбетлесиўлер өткерди.

Сәўбетлесиўдиң мақсети, халық арасындағы социаллық ҳәм диний орталықты үйрениў, ерте некениң алдын алыў, шаърий некениң әҳмийети, миллий қәдириятларымызға жат иллетлердиң адамзатқа ҳәм халқымызға кери тәсирин, келешек әўладларларға, халықтың барлық қатламларына үгит-нәсиятлаўға қаратылған.

Сәўбетлер даўамында, тийисли мекеме, шөлкемлер биргеликте киндик қанымыз тамған ана жеримизди абайлап-асыраў, ерте некениң ақыбети, келешекке тийетуғын тәсири, жаслар арасында турмыслық келиспеўшиликлер себепли бир некеден айрылмай екинши некеге өтиў, некеден алдын медициналық көриктен өтиў, шаърий некениң әҳмийети, сырт еллерге жумыс ислеў нийетиндеги шыққан жаслардың миллетимизге жат иллетлерге, ағымларға араласып қалыўы нәтийжесинде ғәрезли нийетлерин әмелге асырыў бойынша миссионерликке жол қоймаўы, ҳәр бир жастың санасына идеологиялық иммунитет сезимлерин қәлиплестириў бойынша түсиниклер берилди.