Парахорлыққа қарсы илажлар 

Коррупция ҳәр қандай жәмийеттиң сиясий ҳәм экономикалық раўажланыўына зыян жеткереди, мәмлекеттиң конституциялық тийкарларын ҳәмде жәмийеттиң мәнаўий тийкарларын, демократиялық институтлар ҳәм нызам үстемлигин кушсизлентиреди, пуқаралардың ҳуқуқ ҳәм еркинликлериниң қатал түрде бузылыўына алып келеди. Коррупция жәмлескен жынаятшылықты, терроризмди ҳәм инсаният қәўипсизлигине қарсы қаратылған басқа қәўиплердиң өсиўине жәрдем береди.

Коррупция-иллет, раўажланыўға тосық. Мәмлекетимизде ғәрезсизлик жылларында усы иллетке қарсы бир қатар ис-илажлар комплекси ислеп шығылып, нәтийжели әмелге асырылмақта.

Мәмлекетимизде коррупцияның алдын алыўға қаратылған халықаралық ҳүжжетлер ратификация қылынып, коррупция ҳәм жынаятшылыққа қарсы миллий нызамшылық системасы жаратылған. Яғный, БМШ тәрепинен 1997-жылда қабыл етилген Ɵзбекстан Республикасының Миллий қәўипсизлик концепсиясында, коррупция-мәмлекеттиң миллий қәўипсизлигине қарсы қәўиплердиң бири деп тәрийп берилген. Усы мақсетте «Жәмийетте ҳуқуқый мәдениятты раўажландырыў, Миллий дәстүри» қабыл етилип, турмысқа енгизилген конвенцияға Мәмлекетимиз 2008-жыл 7-июлда қосылды.

Президентимиздиң 2017-жылдың 2-феврал кунги қабыл етилген «Коррупцияға қарсы гүресиў ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамының қағыйдаларын әмелге асырыў ис-илажлары ҳаққында»ғы  ПҚ-2752 санлы қарары, усы бағдарда әмелге асырылып атырған илажларды жәнеде күшейтти.

Ҳәзирги күнде жәҳән көлеминде ең бирлемши мәселелерден бири коррупция машқаласы болып, оған қарсы гүресиў халықаралық дәрежеге көтерилип, жәҳән сиясатының әҳмийетли мәселелериниң бирине айланды.

Соңғы жылларда мәмлекетимизде исбилерменлер, киши бизнес субъектлерине «Бир айна» принципи бойынша көрсетилген мәмлекетлик хызметлер, бирден-бир интерактив портал арқалы электрон түрде жиберилмекте.

Сондай-қ, нызам ҳүжжетлерине, мәмлекетлик шөлкемлердиң жумыс хызметинде ашықлық, әшкәралықты тәмийинлеўге киритилген өзгерислерде коррупцияны болдырмаўға тийкар жаратылып, пуқаралар тәрепинен өзгерислер қоллап-қуўатламақта.