Жер участкалары бойынша талаплар 

Мәмлекет ҳәм жәмийет мүтәжликлери ушын жер участкаларын алып қойыўдың анық шәртлери белгиленди:

-қорғаныў ҳәм мәмлекет қәўипсизлиги, қорғалатуғын тәбиий аймақлар мүтәжликлери, еркин экономикалық зоналарды шөлкемлестириў ҳәм олардың жумыс алып барыўы ушын жерлерди усыныў,

-халықаралық шәртнамалардағы мәжбүриятларды орынлаў,

-пайдалы қазылмалар кәнлерин анықлаў ҳәм қазып шығарыў,

-автомобиль ҳәм темир жоллар, аэропортлар, аэродромлар, аэронавигация объектлери ҳәм авиатехника орайлары, темир жол транспорты объектлери, магистрал трубалар, механикалық коммуникация тармақларын қурыў, реконструкция қылыў,

-аўыллық пунктлериниң баслы режелери Мәмлекетлик бюджети қәрежетлери есабынан объектлер қурыў бөлиминде орынлаў жағдайларында.

Сондай-ақ, қарар тийкарында жерлер алып қойылғанда, ол жердеги имаратларды бузыўдан алдын мүлкдарға жеткизилген зыян толық қапланғаннан кейин имаратты бузыўға болады.