Қанлыкөлде Конституцияның 26 жыллығына арналған кешеҚанлыкөл районында Өзбекстан Республикасы Конституциясының 26 жыллығына арналған байрам кешеси өткерилди.

Байрам кешесине район аймағындағы мекеме, шөлкемлер менен кәрханалар ҳәмде билимлендириў мекемелери басшылары, жаслар ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери қатнасты.

Байрам кешеси даўамында,  Жынаят ислери бойынша районлық суды баслығы Е.Абибуллаевтың «Конституциямыздың халқымыз турмысында ҳәм елимиз раўажланыўында тутатуғын орны ҳәм әҳмийети» ҳаққындағы баянаты тыңланды, онда Өзбекстан Республикасы Конституциясының 26 жыллығы дәўиринде елимиз ғәрезсизлигин беккемлеў, оның социаллық-экономикалық, сиясий, илимий потенциалын арттырыў, халқымыздың тыныш турмыс тәризин тәмийинлеў ҳәм жасларымызды Ана Ўатанымызға садықлық руўхында тәрбиялаў, демократиялық реформаларды тереңлестириўде конституцияның орнын ҳәм мәниси ҳаққында мазмунлы түсиниклер берилди.

Сондай-ақ, байрам даўамында кеше қатнасыўшыларына 19-санлы Балалар музыка мектеби оқыўшылары менен районлық мәденият тараўының байрам концерт бағдарламасы инәм етилди.