Қанлыкөлде Ўатанпәрўарлық айлығыӨзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 13-декабрь күнги «Өзбекстан Республикасы Қураллы күшлериниң дүзилгенлигиниң 27 жыллығы ҳәмде Ўатан қорғаўшылар күнин белгилеўге таярлық көриў ҳәм өткериў ис-илажлары ҳақкында»ғы ПФ-5413-санлы Пәрманы тийкарында, Қанлыкөл район ҳәкимлиги, Қорғаныў ислери бөлими ҳәм тийисли мекеме кәрхана ҳәм шөлкемлер менен биргеликте «Ўатан муқаддес оны қорғаў мақтанышлы парыз» ураны менен Ўатанпәрўарлық айлығы өткерилмекте.

Ўатанпәрўарлық айлығының мақсети тийкарынан жасларды ўатанпәрўарлық руўҳында тәрбиялаў, пуқаралық жәмийетти қәлиплестириў ҳәм раўажландырыў, Ўатанымыздың гүллеп-жаснаўында Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлериниң орнын ҳәм Ўатан қорғаўшылар байрамының турмыста тутатуғын орнын, әҳмийетин түсиндириў, шақырыққа шекемги жасларды ўатанға садықлық руўҳында тәрбиялаў, дүньяға көз-қарасын қәлиплестириўден ибарат.

Ўатанпәрўарлық айлығы шеңберинде колледжлерде, билимлендириў мекемелеринде «Мәртлик ҳәм мақтаныш» темасында ашық сабақлар, мәҳәллелерде ушырасыў кешелери менен әскерий көргизбелер, орынларда районлық мәденият тараўы хызметкерлериниң концерт бағдарламасы қойып берилмекте.