Қанлыкөл жаслары  ўатанпәрўарлық айлығында саяхатқа шықтыӨзбекстан Республикасы Президентиниң арнаўлы Пәрманы тийкарында, «Ўатан муқаддес оны қорғаў мақтанышлы парыз» ураны менен Ўатанпәрўарлық айлығы шеңберинде 2019-жылдың 8-январь күни Қанлыкөл районы ҳəкимлиги, Өзбекстан Жаслар аўқамының районлық Кеңеси менен биргеликте Нөкис қаласында жайласқан Арқа батыс əскерий округине саяхат шөлкемлестирилди.

Саяхаттан мақсет, мәмлекетимизде ўатанпәрўарлық айлығы шеңбериндеги илажларда жаслардың санасына әскерий ўатанпәрўарлық ҳәм елимиз тәғдири ушын жуўапкершилик туйғысын сиңдириў, әскерий өмирге болған қызығыўшылығын асырыў, оларды әскерий хызметке таярлап барыўына айрықша итибар қаратыўдан ибарат.

Саяхат барысында жасларымыз əскерий округте хызмет етип атырған əскерлерге жаратылған шараятлар, заманагөй əскерий техникалар, ишки күн тәртиби ҳәм әскерий хызметкерлердиң  жасаў жағдайлары менен танысты ҳәмде мəмлекетимизде мүддетли əскерий хызметти өтеген жасларға жоқары оқыў орынларына тапсырыўда берилетуғын жеңилликлер, әскерий хызметкер кәсибин таңлаў, жоқары әскерий оқыў орынларына кириў бойынша жаратылған имканиятлар ҳаққында толық түсиниклер алды.

Илаж даўамында әскерий қурал-жарақлар менен  көргизбели шынығыўлары жасларымыз қызығыўшылығын арттырып, үлкен тəсирлер  қалдырды.