«Саналы ҳәм ҳуқықый саўатлы инсан-жәмийет таянышы» жойбарыҚанлыкөл районлық халық билимлендириў бөлимине қараслы улыўма билим бериў мектеплеринде, «Қанлыкөл хабарлары» редакциясы тәрепинен жәрияланған «Саналы ҳәм ҳуқықый саўатлы инсан-жәмийет таянышы» жойбары шеңберинде, «Арал машқаласы-инсан, тәбият машқаласы» атамасында шығармалар таңлаўы шөлкемлестирилди.

Таңлаўдың тийкарғы мақсети, жас әўлад санасында экологиялық мәденият ҳәм экологиялық сана түсиниклерин сиңдириўден ибарат болып, ҳәзирги ўақытта пүткил глобаллық масштабтағы апатшылық сыпатында қаралып атырған Арал машқаласы ҳәм оның ақыбетлерин жумсартыў бағдарында исленип атырған илажлар бойынша оқыўшыларда көнликпелер пайда етиўге қаратылған.

Таңлаў даўамында, 7-11-класс оқыўшылары қатнасында, Арал тәғдирине болған мүнәсибетин өз шығармаларында ашып бере алған Ең жақсы, мазмунлы жазылған үш орын ийелериниң шығармалары таңлап алынды ҳәмде жеңимпазлар оқыўшылар «Ҳүрмет жарлығы» ҳәм шөлкемлестириўшилер тәрепинен таярланған естелик саўғалары менен сыйлықланды.

Таңлаў жеңимпазларының шығармалары «Қанлыкөл хабарлары» газетасының кейинги санларында жәрияланып барылады.