Жуўмақ«Жаслар ҳәптелиги» шеңберинде өткерилген илажлар-оқыўшы жаслар арасында мәмлекетимизде болып атырған өзгерислер менен раўажланыўларда өз билими менен өз үлесин қосыў, ўатанға садықлық, ўатанпәрўарлық руўҳын қәлиплестириў, инновациялық идеяларды ойлап табыўы, дөретиўшилик бағдарларында еркин пикирде болыўы, заманагөй технологиялардан пайдаланыў, киши бизнести баслаў, жүритиў сондай-ақ, келешекке анық мақсет қойып, жетик әўлад болып жетилисиўинде беккем тийкар жаратады.