Китапханлық мәдениятының артыўында жаңаша баслама ҳәрекеттеЖаслардың мәдениятын асырыў, олардың бос ўақытларын мазмунлы шөлкемлестириў мақсетинде китап оқыўға қызығыўшылығын асырыў, сондай-ақ, ҳәр бир басшы өз жеке китапханасынан өзи билим алған мектеп китапханасына китаплар саўға етиўи барысында өткерилип киятырған акция шеңбериндеги көпшилик илажлар билимлендириў мекемелеринде китапханлық мәдениятын  раўажландырыўға хызмет етеди.

Қанлыкөл районында акция шеңберинде, Исбилерменлер ҳәрекети Өзбекстан Либерал Демократиялық партиясы ағзасы, депутат ҳәм жеке исбилермен К.Джуманиязов өзиниң билим алған районлық 2-санлы улыўма билим бериў мектебине өз есабынан 100 ден аслам түрли мазмундағы әдебий китапларды саўға етти.

Сондай-ақ, районындағы 4-санлы улыўма билим бериў мектебине ҳәзирги күнде Нөкис районы ҳәкими орынбасары М.Тажетов ҳәмде Нөкис қаласы 34-санлы улыўма билим бериў мектеби директоры О.Сапарова менен шайыра Г.Даўлетоваларда өзлериниң китаплар топламын саўға етти.

Илаж даўамында мектептиң бүгинги күндеги жағдайы менен танысты, мектеп оқыўшылары менен ушырасып, сораў-жуўаплер өткерилип, оқыўшылардың келешек әрманлары ҳаққында сәўбетлести ҳәм оқыўларында табыслар тиледи.