Егинлик жерлердиң мелиоратив аўҳалы жаксыланбакта          Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 27-ноябрьдеги «2018-2019-жылларда суўғарылатуғын жерлердиң мелиоратив аўҳалын жақсылаў ҳәм ирригацияны раўажландырыў ҳаққында»ғы ПҚ-3405-санлы қарары тийкарында Қанлыкөл районы аймағында бир қатар жумыслар алып барылмақта.

         Район аймағындағы «К-2-1-д» хожалықлараралық коллекторының 16,8 км 3013,6 млн сўм муғдарындағы реконструкция қылыў жумысларын алып барыў режелестирилген.

     Ҳәзирги күнде бул жерде 1,5 км реконструкция жумыслары алып барылды, 1205 га майданның мелиоратив жағдайы жақсыланады. Жумысларға «Кунград махсудпудрад» ЖШЖ тәрепинен 3 дана эксковатор жумыс ислемекте.

Аймақтағы «К-2-1-д» мелоратив дизиминде 127,0 км 2336,5 млн сўм ажратылып, коллектор тармақларын қазып тазалаў режелестирилген болса, бүгинге келип 2,5 км аралықта реконструкция жумыслары исленди, 4100 га майданның мелиоратив аўҳалы жақсыланды. Бул объектке «Интер мелиорация» ЖШЖ ниң 1 дана эксковаторы бириктирилген.

«Киндик өзек» мелориоратив дизиминде 2018-жыл 71,29 км 1052,6 млн сўм ажыратылып, коллектор тармақларын қазып тазалаў режелестирилген болып, 2018-жыл 61,83 км коллектор тармағы тазаланды, 9,46 км коллектор тармағын 2019-жылда жылдан жылға өтиўши объект болып қалдырылды.

Ҳәзирги күнге келип 5,6 км аралық тазаланып, 1445 га майданнын мелиоративлик жағдайы жақсыланды. Объекте «Бунёдкор Мерос» ЖШЖ ниң 2 дана эксковаторы жумыс ислемекте.

«ГК Сары алтын» мелиоратив дизиминде 2018-жыл 110,0 км ушын 1384,8 млн сўм ажыратылып, коллектор тармақларын қазып тазалаў режелестирилген болып, соннан 2018-жылы 81,479 км коллектор тармақлары тазаланып, 28,521 км аралықтағы коллектор тармағы 2019-жылға жылдан жылға өтиўши объект болып қалдырылды.

Бугинде бул объектте 1,5 км аралық қазып тазаланып, 1466 га майданның мелиоратив аўҳалы жаксыланды.

Районда халықтың социаллық ҳәм экономикалық жағдайын жаксылаў бойынша илажлар даўам етпекте.