Сайлаў алды түсиндириў илажларыҚарақалпақстан Республикасы Конституциясының 99-статьясына муўапық, «Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының 23-статьясына тийкарланып, сондай-ақ, пуқаралар жыйынлары баслықларының ўәкиллик мүддетиниң 2019-жыл май айында тамамланыўына байланыслы ҳәмде Өзбекстан Республикасы Олий Мажлис Сенатының 2019-жыл 15-февраль күнги «Пуқаралар жыйынлары баслықлары (ақсақаллары) сайлаўына таярлық көриў ҳәм оны өткериў ҳаққында»ғы КҚ-507-III-санлы қарарына муўапық, сайлаў алды түсиник жумысларының жүргизилиўи ҳаққында Өзбекстан Республикасы Олий Мажлис Сенатының Нызамшылық, суд ҳуқық мәселелери бойынша комитети баслығы Б.Матмуратовтың қатнасында Қанлыкөл районында ушырасыў өткерилди.

Ушырасыў даўамында пуқаралар жыйынлары ақсақаллары  сайлаўын өткериўди шөлкемлестириў оны өткериў тәртиби ҳақкында түсиниклер бериў, сайлаўға көмеклесиўши дүзилген районлық исши топар комиссияларының жумыслары, аймақлардағы  пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) лаўазымына талабанларды таңлаў, таңланған талабанлардың сайлаў нызамы талапларына толық жуўап беретуғын пуқараларды лаўазымға усыныў, оның өмир баянынан толық хабардар болыў, сайлаўдан алдын буклетлер менен баннерлерде сайлаўға байланыслы мағлыўатлар таярланып, илдирилиўи, тарқатылыўы, халықтың турмыс жағдайын үйрениў барысында мәҳәлле  ақсақалын сайлаў бойынша халықтың пикирин үйрениў, халықтың толық ҳәм сайлаў ҳуқықына ийе болған пуқаралар менен талабанлардың дизимин электрон түрде қәлиплестириў сондай-ақ, талабан пуқаралардың баянатлары менен келешектеги жумыслары, режелери менен танысыў  ҳаққында ҳәм басқада бир қатар жумыслар бойынша мағлыўматлар берилди.

Сондай-ақ, район аймақларында сайлаў алды түсиниклери исши топар ағзалары тәрепинен халық арасында түсиндириў жумысларын алып барыў илажларында, белсенди қатнасыў ҳәм шөлкемлескенлик пенен өткериў бойынша барлық тараў ўәкиллери биргеликте ҳәрекет етиўге шақырды.