Mehir-mu’riwbetlilik ilaji shen’berinde O’zbekstan Respublikasi Ministrler Kabinetinin’ 2015-jil 10-avgust ku’ngi 237-sanli qarari ha’m rayonliq A’dillik bo’liminin’ II yarim jillig’inda belgilengen is-rejesi, 12 ba’ntinin’ orinlaniwin ta’miyinlew maqsetinde, rayonliq A’dillik bo’limi, Qanliko’l rayoni ma’mleketlik notarial kontorasi xizmetkerkeri ha’mde rayonliq Medicina-socialliq xizmetler sektori menen birgelikte, rayon aymag’indag’i socialliq qorg’awg’a mu’ta’j puqaralardi materialliq ha’m ruwxiy jaqtan qollap-quwatlaw, ja’miyette o’z-ara dosliq, tatiwliq, aqibet ha’m ken’peyillik ortalig’in ja’ne de bekkemlew boyinsha mehir-mu’riwbetlilik ilaji bolip o’tti. Ilaj barisinda, mu’ta’jlerge 15 tu’rli aziq-awqat, gigiena o’nimleri inam etildi. Sonday-aq, olarg’a medicinaliq xizmatler ko’rsetilip, za’ru’rli da’ri-da’rmaqlar aliwda ma’nzilli ja’rdemler ko’rsetildi.

 Sonin’ menen birge, ilaj dawaminda, “Pensiya ta’miynati haqqinda”g’i Nizam, Saylaw Kodeksi ha’mde Ministrler Kabinetinin’ 237-sanli qararinin’ mazmun-ma’nisleri ken’nen tu’sindirilip, puqaralardin’ mu’ra’jatlari tin’landi.