«Суңқар»да балалар кулкисиБалалардың жазғы демалыс кунлерин унамлы ислерге бағдарлаўы ҳәм бос ўақытларын мазмунлы ислерге сарплаўы ушын, республикамыздың бәрше орынларында, балалардың ең суйикли орынларынан саналған жазғы дем алыў орайлары иске тусириледи. Солтийкарда, районда «Суңқар» балалардың  жазғы дем алыў  орайы, 1-июнь «Балаларды қорғаў  куни»ндебалаларды өз қушағына алды.

Дем алыў орайының  ашылыў  мәресимине район  ҳакими Д.Толыбаев қатнасты  ҳәм сөзге  шығып, бәрше балаларды байрам менен қутлықлады. Сондай-ақ, сөзге районлыө Халық билимлендириў бөлими баслығы Т.Қрықбаев, Өзбекстан Жаслар аўқамы районлық Кеңеси баслығы Р Қәлимбетов шығып сөйледи.

Дем алыў орайыe-гезекте, 80 баланы жәми мәўсим даўамында, 240 баланың жазғы демалыс кўнлерин кеўилли өткериўин тәмийинлейди. Сондай-ақ, орайдаy дөгерек исалып барады. Олар, музыка, суўретлеў  өнери ҳәм шебер қоллар, информатика, спорт, китап қумарлар, шеттиллерин 6йрениў дөгереклери саналады. Дөгереклерге балалар өз қәлеўлери ҳәм қызығыўшылықларына бола, бөлистириледи. Булжерде балалардың ҳәр бир кунин мазмунлы ҳәм мақсетли ислерге бағдарлаў ушын барлық мкмкиншиликлер жаратылған. Орайда дем алыўханасы, китапхана, медицина ханасы, жатақхана, спорт заллары шөлкемлестирилген.