Мәмлекетлик хызметлер тараўында жүз берген өзгерислерге және бир нәзер…Елимизде мәмлекетлик хызметлерди көрсетиў системасы избе-излик пенен раўажланып бармақта. Бул болса өз гезегинде халықтың турмыслық сапасын жақсылаў ҳәм бизнести раўажландырыў имканыятын береди.

2003 жылдан берли қала ҳәм районы ҳәкимликлери жанындағы исбилерменлик субъектлерин мәмлекетлик дизимнен өткериў инспекциялары исбилерменлерге хызмет көрсетип келген болса, 2016 жыл 1 январдан баслап инспекциялар негизинде исбилерменлик субъектлерине «Бир айна» принцпи тийкарында мәмлекетлик хызметлерди көрсетиў бир айна орайлары шөлкемлестирилди.

2017 жыл 1 февралдан «Бир айна» орайлары қала, районы ҳәкимликлери системасынан Ɵзбекстан Республикасы Әдиллик Министрлиги басқарыўына өткерилиўи бул тараўды раўажландырыўда вертикал басқарыўды пайда етиў, олардың нәтийжели хызметин шөлкемлестириў имканыятын берди. Нәтийжеде «Бир айна» орайлары тәрепинен көрсетилетуғын мәмлекетлик хызметлер саны бүгинги күнде 100 ден артты.

2017 жылдың 1 апрелинен баслап дизимге алыў тәртип-принцплери 30 минутқа шекемги қысқартыў имканыятын бериўши исбилерменлик субъектлерин мәмлекетлик дизимнен өткериўдиң автоматластырылған системасы иске түсирилди.

Ɵзбекстан Республикасы Президентиниң “Халыққа мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиң миллий системасын түптен реформалаў ис-иләжлары ҳаққында”ғы Пәрманы қабыл қылыныўы болса усы тараўды жәнеде раўажландырыўда үлкен әҳмийетке ийе болып табылады.

Бул пәрманның қабыл қылыныўы, физикалық ҳәм юридикалық шахсларға мәмлекетлик хызметлер көрсетиўди жаңа сыпат басқышына көтериўге, “Халық мәмлекетлик органларға емес, мәмлекетлик органлар халқымызға хызмет қылыўы керек” деген уллы идеяны турмысқа енгизиў болып хызмет қылады.

Пәрман қабыл қылынғанға шекем “Бир айна” принцпи бойынша мәмлекетлик хызметлер көрсетиў имканыятынан тек ғана исбилерменлик субъектлериғана пайдаланған болса, ендиликте Мәмлекетлик хызметлер орайлары тәрепинен юридикалық ҳәмде физикалық шахсларға бул принцип бойынша сыпатлы хызметлер көрсетилмекте. Мәмлекетлик хызметлердиң ҳәр бир түри бойынша сыпатлы хызметлер көрсетилмекте. Мәмлекетлик хызметлердиң ҳәп бир түри бойынша “Пухаралар емес, ҳүжжетлер ҳәрекетленеди” принцпине көре зәрүр ҳүжжетлер ҳәм ахборатларды тийисли орынлардан еркин түрде алыныўы есабынан әпиўайыластырыўды нәзерде тутыўшы ҳәкимшилик регламентлерди тастыйықлаў, мәмлекетлик хызметлерин, сондай-ақ алыс орынларға шығыў арқалы “мобил мәмлекетлик хызметлер” көсетиўдиң қолай ҳәм исенимли усыллардан пайдаланылыўы белгилеп қойылды.

Сондай-ақ, Ɵзбекстан Республикасы Президентиниң “Ɵзбекстан Республикасы Әдиллик министрлиги жанындағы мәмлекетлик хызметлер агентлиги хызметин шөлкемлестириў ҳаққында”ғы қарардың қабыл қылыныўы менен Ɵзбекстан Республикасы Әдиллик министрлиги жанындағы мәмлекетлик хызметлер агентлиги, аймақларда агентликтиң басқармалары, қала ҳәм районларда болса Мәмлекетлик хызметлер орайлары шөлкемлестирилди.

Мәмлекетимизде бул тараўды жәнеде раўажландырыў, халыққа ҳәмде юридикалық шахсларға сыпатлы мәмлекетлик хызметлер көрсетиў ымканыятын бериўши ҳуқуқый ҳәм басқа барлық зәрүр шәрт-шараятлар, сондай-ақ тәжирийбели кадрлар, заманагөй ахборат коммуникация технологиялары ҳәмде орынларға шығып мобил хызметлер көрсетиў ушын транспорт қуралларының барлығы “Пуқаралар емес, ҳүжжетлер ҳәрекетленеди” принцпиниң әмелде орынланыўына беккем тийкар жаратады.