Сырт еллерде тәлим алғанлық ҳаққындағы ҳүжжетлерди тән алыў тәртиби 

          Сырт еллерде тәлим алғанлық ҳаққындағы ҳүжжетлерди тән алыў ушын талапкерлер тәрепинен туўрыдан-туўры мәмлекетлик хызметлер орайлары арқалы ямаса бирден-бир интерактив мәмлекетлик хызметлер порталында дизимнен өткен ҳалда мүрәжәт етиледи.

Сырт еллерде улыўма орта ҳәм орта тәлим алғанлық ҳаққындағы ҳүжжетлерди тән алыў бийпул әмелге асырылады. Орта арнаўлы, кәсип-өнер, жоқары тәлим, кадрларды қайта таярлаў ҳәм тәжирийбе асырыў тәлимин алғанлық ҳаққындағы ҳүжжетлерди тән алынғанлық ушын ең кем айлық ис-ҳақының 3 есеси муғдарында жыйым өндириледи.

Қайсы ҳүжжетлердиң тән алыныўын сынаўларсыз әмелге асырыў мүмкин?

-улыўма орта ҳәм орта, орта арнаўлы, кәсип-өнер ҳәм тәжирийбе асырыў тәлимин алған талапкерлердиң ҳүжжетлери;

-Ɵзбектсанда бөлинбелери ҳәм қоспа тәлим бирлеспелери болған сырт ел тәлим мекемелериде оқыған талапкерлердиң ҳүжжетлери;

-халықаралық 1000лық рейтинге кирген жоқары тәлим мекемелериниң ҳүжжетлери;

-министрлик ҳәм шөлкемлери тийкарында тәлим алған талапкердиң ҳүжжетлери;

-1992-жыл 1-январға шекем сырт ел тәлим мекемелерине кирген талапкерлердиң ҳүжжетлери;

-Жоқары тәлимде сыпатты баҳалаў Европа ассоциациясының ағзалары тәрепинен аккредитация қылынған тәлим мекемелеринде тәлим алғанлардың ҳүжжетлери;

-АҚШ, Австарлия, Израил, Канада, Сингапур, Қубла Корея, Япония мәмлекетлеринде аккредитация қылынған тәлим мекемелеринде тәлим алғанлардың ҳүжжетлери;

-министрлик ҳәм мекемелер тәрепинен ажыратылған қаржылар есабына тәлим алған талапкерлердиң ҳүжжетлери;

Халықаралық шәртнамалар, Президент ҳәм Ҳүкимет ҳүжжетлеринде нәзерде тутылған ҳалларда тәлим алғанлық ҳаққында ҳүжжетлер.

Мәмлекетлик хызметлер орайларына мүрәжәт етилгенде талапкер атынан мәмлекетлик хызметлер орайы хызметкери сырт еллерде тәлим алғанлық ҳаққындағы ҳүжжетлерди тән алыў ҳаққында сораўнаманы толтырады.

Сырт еллерде тәлим алғанлық ҳаққындағы ҳүжжетлерди тән алыў ушын сораўнамаға төмендеги ҳүжжетлер қосымша қылынады:

Сырт еллерде тәлим алғанлық ҳаққындағы ҳүжжет ҳәм оған қосымшаның нусқасы;

Сырт еллерде тәлим алғанлық ҳаққындағы ҳүжжет ҳәм оған қосымшаның Ɵзбекстан Республикасы мәмлекетлик тилине аўдарма қылынған нотариал тастыйықланған нусқасы.

Мәмлекетлик хызметлери орайлары арқалы мүрәжәт етилгенде талапкердиң шахсын тастыйықлаўшы ҳүжжет, сырт еллерде тәлим алғанлық ҳаққындағы ҳүжжет ҳәм оған қосымшаның түп нусқасы Ɵзбекстан Республикасы мәмлекетлик тилге аўдарма қылынған нотариал тасытыйықланған нусқасы менен бирге мәмлекетлик хызметлер орайы хызметкерине усыныс етиледи.

 

 

Қанлыкөл районы Мәмлекетлик хызметлер 

орайы бас қәнийгеси:                                                                 Р.Тажимуратова