Isbilermenler mu’ra’jatlari sheshim tappaqta Qanliko’l rayoni ha’kimligi wa’killeri, rayondag’i O’zbekstan Respublikasi Bas Ministrinin’ Isbilermenler mu’ra’jatlarin ko’rip shig’iw qabillawxanasi baslig’i X.Tawmuratov, Qon’irat rayonlararaliq puqaraliq isleri boyinsha sudi baslig’i N.Abdiha’kimov, Qon’irat rayonlararaliq ekonomikaliq sudi sudyasi A.Ayapov, Jinayat isleri boyinsha rayonliq sudi baslig’i E.Abibullaev, Ha’kimshilik isleri boyinsha rayonliq sudi baslig’i J.Aymag’anbetova ha’m rayonliq A’dillik bo’limi baslig’i T.Asanov qatnasinda, “Besko’pir” awil puqaralar jiyininda ko’shpeli qabillaw sho’lkemlestirildi.

 Ko’shpeli qabillaw dawaminda, usi aymaq turg’inlarinin’, sonday-aq, isbilermenlikke bel baylag’an jas isbilermenlerdin’ bir qatar mu’ra’jatlari tin’landi. Atap aytqanda, puqara A.Fayzullaevtin’ balasi tiyisli turaq jay uchastkasina nizamli ta’rtipte iyelik etiw ma’selesi, puqara M.Reymbaev sharwa mallarin jetistiriw maqsetinde, Agro banktin’ Qanliko’l filialinan jen’illetilgen kredit aliwdag’i ha’mde puqara A.Ha’kimbaeva kommerciyaliq banklerden avtokredit aliwi boyinsha ju’zege kelip atirg’an mashqalalari tiykarinda, o’z mu’ra’jatlarin bildirdi. Mu’ra’jatlar boyinsha tiyisli taraw qa’nigeleri belgilengen ta’rtipte u’yreniwler alip barip, jaqin ku’nler ishinde bildirilgen mashqalalar o’z sheshimin tabadi.