Пробация есабында турған шахслар менен сәӯбетлесиӯлер өткерилмекте  Көпшилигимизге мәлим, 2019-жыл 1-январынан ИИМ Жазаны орынлаӯ бас басқармасы жанынан Пробация хызмети ҳәм оныӊ аймақлық бөлимлери шөлкемлестирилген еди. Пробация хызмети- еркинен айырыӯ менен байланыслы болмаған жазаға хүким етилген, соннан, шәртли хүким етилген судланыӯшыларды қайта тәрбиялаӯ, олар менен тығыз байланыс орнатыӯ ҳәм келешекте және «қыйсық» жолларға кирмеӯи ушын нәтийжели жумыс алып баратуғын система есапланады.

Сол тийкарда, Қанлыкөл районы ИИО Пробация топары, «Мәҳәлле» қоры районлық бөлими,  Өзбекстан Жаслар аӯқамы районлық Кеӊеси, районлық Ҳаял-қызлар комитети, «Оила» илимий-әмелий изертлеӯ орайы районлық бөлими ҳәм районлық Бәнтликке көмеклесиӯ орайы менен биргеликте, пробация есабында турған шахслар менен үйме-үй жүриӯ негизинде сәӯбетлесиӯлер алып барылды. Буннан гөзленген мақсет-олардыӊ ҳәзирги ӯақыттағы турмыслық жағдайын үйрениӯ, тәрбиясындағы өзгерислер менен танысыӯ ҳәм қайта жынаяттыӊ алдын алыӯдан ибарат.