Исбилерменлердиӊ жәмәәтшилик кеӊесиниӊ нәӯбеттеги мәжилиси болып өтти  Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниӊ 2019-жыл 3-октябрьде «Өзбекстан Республикасы Бас министриниӊ Исбилерменлер мүрәжатларын көрип шығыӯ қабыллаӯханалары жанынан Исбилерменлердиӊ жәмәәтшилик кеӊеслерин шөлкемлестириӯ ҳаққында»ғы 848-санлы қарарыныӊ орынланыӯын тәмийинлеӯ мақсетинде, аймақларда кеӊеслер шөлкемлестирилген еди.

 Қанлыкөл районындағы Өзбекстан Республикасы Бас министриниӊ Исбилерменлер мүрәжатларын көрип шығыӯ қабыллаӯханасы жанындағы Исбилерменлердиӊ жәмәәтшилик кеӊеслериниӊ нәӯбеттеги мәжилис болып өтти.

  Мәжилиске кеӊес ағзалары, тийисли кәрхана ҳәм шөлкемлердиӊ басшылары қатнасты. Мәжилис даӯамында, тараӯ бойынша бир қатар мәселелер қарап шығылып, бул бойынша төмендегилер:

-исбилерменлик субъектлериниӊ, соннан, шет ел инвесторларыныӊ машқалаларын үйрениӯ, әмелий жәрдемлер көрсетиӯ;

-исбилерменлердиӊ ҳуқықлары ҳәм нызамлы мәплерине әмел етиӯин тәмийинлеӯге көмеклесиӯ, жәмәәтшилик бақлаӯын орнатыӯ;

-исбилерменлер менен байланыста болыӯ, биргеликте жумыс алып барыӯ ҳәм оларга бағдар бериӯ;

-исбилерменликтиӊ жаӊа түрлерин турмысқа енгизиӯ;

-исбилерменликти раӯажландырыӯға ҳәм шет ел инвестицияларын алып кириӯге тосқынлық етип атырған системалы машқалаларды мониторинг қылыӯ, улыӯмаластырыӯ ҳәм анализлеӯ, бул тараӯдағы нызам ҳүжжетлерин жетилистириӯ бойынша усыныслар киргизиӯ сыяқлы бир қатар ӯазыйпалар белгилеп алынды.

Мәжилис жуӯмағында, исбилерменлердиӊ тараӯ бойынша пикир ҳәм усыныслары тыӊланды.