«Санлы технологиялар» оқыӯ орайы питкериӯшилерине сертификатлар тапсырылды  Ҳүрметли Президентимиз тәрепинен, жаслардың мәденият, көркем-өнер, дене-тәрбиясы ҳәм спортқа кеңнен тартыў, информациялық технологиялардан үнемли пайдаланыў көнликпелерин жетилистириў, китапханлықты кең ен жайдырыӯ ҳәм ҳаял-қызлар бәнтлигин тәмийинлеў мәселелери бойинша бес басламаны илгери сурген эди.

 Усы баслама тийкарында, Қанлыкөл районы Жаслар орайында Мухаммед ал-Хорезмий атындағы Ташкент информациялық технологиялары университети тәрепинен «Санлы технологиялар» оқыў орайы ашылды. Орайда компьютер саўатханлығы, дәстүрлеўге кирисиў, компьютер графикасы ҳәм дизайны сыяқлы курслар өз жумысын алып бармақта.

14-ноябрь күни информатика пәни оқытыўшылары ушын шөлкемлестирилген арнаўлы курсты табыслы тамамлаған оқытыўшыларға сертификатлар тапсырылды.

Мағлыўмат ушын, «Санлы технологиялар» оқыў орайында 9 жастан 30 жасқа шекемги болған жаслар, төмендеги курслар бойынша өз билимлерин асырыў мумкиншилигине ийе:

1. Комьпютер саўатханлығы;

2. Комьпютерден үнемли пайдаланыў;

3. Дәстүрлеўге кирисиў;

4. Робототехника;

5. Компьютер графикаси;

6. Тармақты сазлаў тийкарлары;

7. Веб дизайн тийкарлары;

8. Java дастурлеў тили;

9. Электрон бизнес;

10. IT исбилерменлик ҳәм проектлерди басқарыў;

11. Веб қосымшалар жаратыў;

12. Мобильқосымшалар жаратыў.

Сондай-ақ, орта ҳәм үлкен жастағылар ушын, төлемли курслар да шөлкемлестирилген.