Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2020-жыл ушын бәнт етип қойыў ҳаққында         

                                             

                                           № 1293/9  20 сентябрь  2019-жыл

Өзбекстан Республикасының “Халықты жумыс пенен тәмийинлеў ҳаққында”ғы Нызамы (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси, 1998 йил 5-6-сон, 97-модда)ның 17-статьясы, “Өзбекстан Республикасында нәгиранларды социаллық қорғаў ҳаққында”ғы Нызамы (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2008 йил 29-30-сон, 277-модда)ның 25-статьясы, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 5-декабрьдеги 965-санлы қарары менен тастыйықланған “Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларының ең кем санын белгилеў ҳәм захираға қойыў тәртибин жәнеде жетилистириў ҳаққында»ғы Режеге тийкарланып социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын Қанлыкөл районында 2020-жыл ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыў мақсетинде, жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият ҳаққындағы нызамының 6-статьясына тийкар

Ш Е Ш И М   Е Т Е М Е Н:

1. Өзбекстан Республикасының “Халықты жумыс пенен тәмийинлеў ҳаққында”ғы Нызамның 17-статьясына тийкарланып социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын райондағы кәрханалар, шөлкемлер ҳәм мекемелер ушын жумысшылардың дизим бойынша орташа санынан 2849 адамды қурайтуғын
4,1 пайыз муғдарында, сол есаптан:

а)   нәгиранлар ушын 3,75 пайыз - 3 адам;

б) 14 жасқа толмаған балалары ҳәм нәгиран балалары бар жалғыз
ҳәмде көп балалы ата-аналар ушын 15 пайыз - 22 адам;

 

 

в) билимлендириў мәкемелерин питкериўши жаслар ушын 77,5 пайыз
- 34 адам;

г)   мүддетли әскерий хызметтен босатылғанлар ушын 2,5 пайыз – 4 адам;

д) районлық бәнтликке көмеклесиў ҳәм халықты социаллық қорғаў орайында жумыс излеўши сыпатында есапта турған пенсия жасына жақынласып қалған шахслар ушын 1,3  пайыз - 2 адам;

е) жазаны орынлаў мекемелеринен азат етилген, жазаны өтеп атырған
яки суд қарарына тийкар медициналық характердеги мәжбүрий шаралар қолланылған шахслар ушын 3,8 пайыз – 4 адам,

ж) басқалар ушын 6,25 пайыз адам саўдасынан жәбирленгенлер ушын                   1 адам муғдарында  жумыс орынлары резерви белгиленсин.

2. Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2020-жыл ушын бәнт етип қойыў бойынша дүзилген арнаўлы комиссия қурамы 1-қосымшаға Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2020-жыл
ушын бәнт етип қойыў лазым болған кәрханалар дизими 2-қосымшаға тийкар тастыйықлансын.

3. Кәрхана ҳәм мекемелер басшыларына социаллық қорғаўға мүтәж
ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумыс пенен тәмийинлеў ушын 2019-жыл жуўмақланыўынан 10 күн алдын квота жумыс орынлары улыўма муғдарының кеминде 25 пайызы ушын, 2020-жылдың 10-апрелинен кешикпей жумыс орынларының қалған бөлеги 75 пайызын қураў (ажыратыў  яки бәнт етип қойыў) ҳаққындағы, яғный ҳәр бир квота тайпасы бойынша жумыс орынлары бәнт етип қойылатуғын кәсиплер ҳәм лаўазымлар, қәнийгеликлер кесиминдеги мағлыўматларды ҳәм шешим бойынша шығарылған буйрық нусқаларын районлық Бәнтликке көмеклесиў орайына усыныў ўазыйпалары жүклетилсин.

4. Кәрхана ҳәм мекемелер басшылары социаллық қорғаўға мүтәж
ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахслар ушын жумыс орынларының көрсетип өтилген муғдарын Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 5-декабрьдеги 965-санлы қарары менен тастыйықланған “Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыў тәртиби ҳаққындағы Реже”ге муўапық, белгиленген мүддетлерде ҳәм тәртипте жаратылыўын (ажыратылыўын яки бәнт етип қойылыўын) ҳәмде жумыс орынлары санитария

гигиена нормаларына ҳәм жумысшы өз миннетлерин биймәлел орынлаўын тәмийинлейтуғын мийнет шәраятларына муўапық болыўын тәмийинлесин.

5. Усы шешим талаплары орынланбаған жағдайда мекемениң лаўазымлы шахсларына “Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыў тәртиби ҳаққындағы Реже”ниң 15-бәнтине муўапық жәрийма салынады.

6. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл                     5-декабрьдеги 965-санлы қарары менен тастыйықланған “Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларының ең кем санын белгилеў ҳәм захираға қойыў тәртибин жәнеде жетилистириў ҳаққында»ғы Режеге тийкар социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахслар ушын бәнт етип қойылатуғын жумыс орынларын район ҳәкими тәрепинен белгиленген муғдардан артықша шөлкемлестирген мекемелер усы жумыс орынларын шөлкемлестириўге сарыпланған қаржылардың бир бөлегин районлық Бәнтликке көмеклесиў орайы менен дүзилген шәртнама тийкарында Бәнтликке көмеклесиў қоры қаржылары есабынан қаплаў ҳуқықына ийе екенликлери есапқа алынсын.

7. Районлық Бәнтликке көмеклесиў орайы (Ш.Джанашов) усы шешимди тийисли кәрхана ҳәм шөлкем басшыларына жеткерсин ҳәмде оның орынланыўы үстинен қатаң қадағалаўды тәмийинлесин.

8. Қанлыкөл районы ҳәкиминиң 2018-жыл 23-октябьрдеги “Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2019-жыл ушын бәнт етип қойыў ҳаққында»ғы 1218/10-санлы шешими («Қанлыкөл хабарлары» газетасы),                  2018-жыл 31-октябрь №20 (4890) 2019-жыл 31-декабрден өз күшин жойытқан деп есаплансын.  

9. Бул шешим «Қанлыкөл хабарлары» газетасында рәсмий жәриялансын ҳәмде ҳәкимликтиң рәсмий веб-сайтында жайластырылсын.

         10.  Шешим  рәсмий түрде жәрияланған күннен баслап күшке киреди.

         11. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў район ҳәкиминиң биринши орынбасары А.Абдразаковқа, район ҳәкими орынбасарлары А.Абдикаримов, С.Жумановаларға  жүклетилсин.

Ҳәким                                                      Д.Толыбаев

 

Қанлыкөл районы ҳәкиминиң

      2019-жыл 20-сентябрь күнги

      № 1293 санлы шешимине

1-қосымша 

 

2019-жылда социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын             2020-жыл ушын бәнт етип қойыў бойынша

 

КОМИССИЯ ҚУРАМЫ

 

1.

А.Абдразаков

Район ҳәкиминиң орынбасары, комиссия баслығы

 

2.

К.Абдикаримов

Район ҳәкиминиң орынбасары, комиссия баслығының орынбасары

 

3.

С.Жуманова

Район ҳәкиминиң орынбасары, комиссия баслығының орынбасары

 

4.

Ш.Джанашов

Районлық Бәнтликке көмеклесиў орайы директоры, комиссия  хаткери

 

5.

А.Пирназаров

Районлық Экономика ҳәм аймақты комплекс раўажландырыў бөлими баслығы, комиссия  ағзасы

 

6.

Р.Қалимбетов                   

Өзбекстан Жаслар аўқамы Қанлыкөл районлық кеңеси жаслар жәмийетлик ҳәрекети районлық кеңеси баслығы, комиссия ағзасы

 

7.

Т.Мамутов

«Мәҳәлле» қайырқомлық жәмийетлик фонды районлық бөлимшеси баслығы, комиссия  ағзасы

 

 

 

Еслетпе: Комиссия ағзалары лаўазымы өзгерген жағдайда оның орнына сол лаўазымға тайынланған ямаса ўазыйпасын атқарыў жүклетилген шахслар киритиледи.

                                                                             

                                                                           Қанлыкөл районы ҳәкиминиң

                                                                                    2019-жыл 20-сентябрь күнги

                                                                                             № 1293 санлы шешимине

                                                                                                 2-қосымша 

 

Кәрхана шөлкем ҳәм мәкемелердиң атамалары

Ислеўши-лер саны

Ажыратыл-ған квота орынлары саны

Соннан

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

1

1-МШБМ

34

1

   

1

       

2

2-МШБМ

38

1

   

1

       

3

3-МШБМ

32

1

   

1

       

4

4-МШБМ

28

1

   

1

       

5

10-МШБМ

66

1

   

1

       

6

11-МШБМ

25

1

   

1

       

7

12-МШБМ

28

1

   

1

       

8

13-МШБМ

26

1

   

1

       

9

1-мектеп

58

2

1

   

1

     

10

2-мектеп

104

2

1

   

1

     

11

3-мектеп

81

2

 

1

1

       

12

4-мектеп

59

1

 

1

         

13

5-мектеп

61

1

 

1

         

14

6-мектеп

67

1

 

1

         

15

7-мектеп

88

1

 

1

         

16

8-мектеп

39

1

 

1

         

17

9-мектеп

40

1

 

1

         

18

10-мектеп

38

1

 

1

         

19

11-мектеп

38

1

 

1

         

20

13-мектеп

79

2

 

1

1

       

21

14-мектеп

41

1

 

1

         

22

15-мектеп

30

1

 

1

         

23

16-мектеп

35

1

 

1

         

24

17-мектеп

41

1

 

1

         

25

18-мектеп

97

2

 

1

   

1

   

26

19-кәнийгелестирилген мектеп

59

2

   

2

       

27

19-музыка мектеби

44

2

   

2

       

28

20-мектеп

49

2

   

2

       

29

21-мектеп

77

2

 

1

1

       

30

22-мектеп

59

2

 

1

1

       

31

23-мектеп

71

2

   

2

       

32

24-мектеп

32

1

 

1

         

33

«Бәркәмал әўлад» балалар орайы

40

1

   

1

       

34

Балалар жас-өспиримлер спорт мектеби  (БЖӨСМ)

39

1

   

1

       

35

Мектепке шекемги билимлендириў бөлими

19

1

   

1

       

36

Халык билимлендириў бөлими

48

1

   

1

       

37

Медицина бирлеспеси

596

10

1

3

5

     

1

38

Канлыкөл МСЭБО

78

2

 

1

1

       

39

Мәденият бөлими

33

2

   

1

1

     

40

Суенли Ирригация тармағы баскармасы

135

2

       

1

1

 

41

Канлыкөл районы Ирригация бөлими

47

1

   

1

       

42

Абаданластырыў баскармасы

84

3

   

1

   

2

 

43

Канлыкол РЖПУК

66

3

   

1

1

 

1

 
 

 

2849

70

3

22

34

4

2

4

1

 

 

 

 

Еслетпе: А) нәгиранлар, Б) 14 жасқа толмаған  балалары ҳәм нәгиран балалары бар жалғыз ҳәмде көп балалы ата-аналар, В) билимлендириў мәкемелерин питкериўши жаслар, Г) мүддетли әскерий хызметтен босатылғанлар, Д) районлық бәнтликке көмеклесиў ҳәм халықты социаллық қорғаў орайында жумыс излеўши сыпатында есапта турған пенсия жасына жақынласып қалған шахслар, Е) жазаны орынлаў мәкемелеринен азат етилген, жазаны өтеп атырған яки суд қарарына тийкар медициналық характердеги мәжбүрий шаралар қолланылған шахслар, Ж) адам саўдасынан жәбир көргенлер.