Оқыўшы қызларды кәсипке бағдарлаўға арналды  Қанлыкөл районы Халық билимлендириў бөлимине қараслы 2-санлы улыўма билим бериў мектебинде, мектептиң Ҳаял-қызлар басланғыш шөлкеми басламасы менен, жоқары класс оқыўшыларын кәсипке бағдарлаў, өнер үйрениўге қызықтырыў ҳәмде қәбилетлерин асырыў мақсетинде, кестешилик, тоқымашылық, аспазлық ҳәм басқа да қол өнери тараўлары бойынша көргизбе шөлкемлестирилди. 

  «Мектеплерде усы сыяқлы илажларды шөлкемлестириў негизинде, қызларда қол өнерине болған қызығыўшылық артады. Келешекте өз кәсибиниң маманы болыўдан тысқары, қандайда бир өнерди де үйрениўи, олар ушын шеп болмайды. Бизиң мақсетимиз, қызларды тәрбиялы, ийбели, билимли ҳәм зейинли етип тәрбиялаўдан ибарат»-дейди, 2-санлы улыўма билим бериў мектебиниң Ҳаял-қызлар басланғыш шөлкеми баслығы Ж.Гаппарова өз сөзинде.

 Көргизбе барысында белсендилик көрсеткен оқыўшылар, шөлкемлестириўшилер тәрепинен «Ҳүрмет жарлығы» менен сыйлықланды.