Журналист студентлер ҚанлыкөлдеҲүрметли Президентимиздиң ишки туризмди раўажландырыў бойынша алып барылып атырған қарарларының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде, Бердақ атындағы Қарақалпақ Мәмлекетлик Университети Қарақалпақ филологиясы бағдары Журналистика факультетиниң бир топар студентлери менен интернет ҳәм телевидение журналистлери, исбилермен, өнермент, дизайнер А.Нурумбетова, «Зульфия» сыйлығы ийеси Н.Утемуратовалар қатнасында Қанлыкөл районында медиатур шөлкемлестирилди.

Медиатурдың мақсети тийкарынан заман талабы негизинде, районда туризм бағдарындағы өзгешеликлерди республикамызға, кең жәмийетшиликке  таныстырыў, табысларын сәўлелендириў, жетискенликлерди ашып бериўге қаратылған.

Медиатур даўамында, университет журналистика деканаты, магистр, бакалавр студентлери менен журналистлер  Қанлыкөл районы ҳәкимлиги тәрепинен күтип алынып, район аймағында өзгерислер, қурылыслар, жаңаланыўлар менен избе-из таныстырылып, қызықлы мағлыўматлар берилди.

Районымызға келген журналистлердиң, ишки туристлердиң биринши қәдеми балдай болып бәршеге татыўы нийетинде, медиатур райондағы «Қосжап» аўыл пуқаралар жыйынындағы Ҳайтбай аға басшылық етип атырған «Хожаназар ахун» пал ҳәррешилик фермер хожалығынан басланды.

 Мағлыўматлар кейинги санларда……