Аўған урысы қатнасыўшылары менен ушырасыў Аўғанстанда 1979-1989-жыллар аралығында халықаралық терроризм ҳәм диний эктремизмге қарсы әскерий ҳәрекетлердиң жуўмақланғанына 31 жыл, сондай-ақ, Өзбекстан «VETERAN» жаўынгер-ветеранлар ҳәм майыплар бирлеспеси дүзилгенлигине 26 жыл толыўы мүнәсибети менен Қанлыкөл районы Мәденият сарайында, райондағы Аўған урысы қатнасыўшылары менен ушырасыў шөлкемлестирилди.

 Ушырасыўға жаўынгер-ветеранлар, бәрше мәкеме, кәрхана, шөлкем ўәкиллери ҳәм жаслар қатнасты.

 Бизде бар мағлыўматларга көре, Аўған урысына Қарақалпақстаннан 3669 жас қатнасқан, соннан, 89 жерлесимизге туўылған жерине қайтып келиў несип етпеген.

 Ушырасыўда районлық Қорғаныў ислери бөлими баслығы У.Исмаилов бәрше ветеранларға елимиз, халқымыз абаданлығы ушын ислеген ийгиликли ислери ушын терең миннетдаршылық билдирди. Сондай-ақ, усы шеңберде, жаўынгер, интернационалист Сабит аға Садиков, Аўған урысында басынан өткен қыйын жағдайлар ҳаққында айтып берип, ушырасыўға жыйналған жасларға бүгинги тыныш заманның қәдирине жетиў, жаратылған имканиятлардан пайдаланыўға ийтермелеўши мысаллар келтирди.

Ушырасыў соңында районлық Мәденият бөлими тәрепинен таярлангән концерт бағдарламасы инам етилди.

 Инсанлар исми- ели, халқы ушын ислеген хызметлериниң арқасында жүрегимизде қалады.