Район аймағындағы тоғайларда өрт қәўипсизлигин сақлаў ҳаққында         

Қанлыкөл районында экологиялық орталықты жақсылаў ҳәм тоғайларды көбейтиў ушын өрттиң алдын алыў, оған қарсы гүресиўди күшейтиў мақсетинде, Өзбекстан Республикасының «Тоғай ҳаққында» ғы Нызамы (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 17.04.2018й., 03/18/475/1078-сон) ның 15, 17 ҳәм 23-статьялары, «Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимияты ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамының 6-статьясына тийкар,

      ШЕШИМ ЕТЕМЕН:

1. Қанлыкөл Тоғай хожалығының тоғай фонды аймағында 2019-жыл                  31-декабрге шекем «Тоғайларда өрт қәўипсизлиги мәўсими» деп белгиленсин.

2.    Қанлыкөл Тоғай хожалығы (А.Дошымбетов):

       Тоғайларда өрт келип шығыўының алдын алыў мақсетинде тоғайларды гүзетиўди күшейтиў ҳәм қадағалап барыў;

       Өрт қәўипсизлиги талапларының бузылыўының алдын алыў, тоғайлардың әҳмийети ҳаққында пуқаралар арасында кең түсиник жумысларын жүргизиў;

       Тоғайларда өртке қарсы  жолларды  таза услаўға айрықша итибар қаратыў;

        Тоғайларға кирер орынларға арнаўлы ескерткиш белгилер қойыў ҳәм ескилерин жаңалаў;

        Тоғай фонды майданларында тәбийий ҳәм техникалық жағдайлардың алдын алыў, айрықша жағдайлар жүзеге келгенде тийисли жергиликли ҳәкимият органлары, районлық өртке қарсы гүресиў, ишки ислер бөлими ҳәм басқа кәрханалар менен биргеликте кешиктирип болмайтуғын илажлар ислеп шығып, олардың  орынланыўын тәмийинлесин.

3. Аймақлардағы кәрхана, шөлкемлер басшыларына, дийқан ҳәм фермер хожалықлары баслықларына усы аймақларда жасаўшы халыққа тоғайларда өртке қарсы ис-илажлар көриў, экологиялық орталықты жақсылаў бойынша жумысларды әмелге асырыў тапсырылсын.

4.  Райондағы  пуқаралар жыйынлары,  фермер  хожалықлары  басшылары тоғай фонды жерлери менен шегараласқан атызлардың әтирапларын, жап ҳәм салмаларды тазалаў ўақтында өрт келип шығыўының алдын алыў мақсетинде қуўраған шөплердиң жағып жиберилиўине жол қоймаў шараларын көриў тапсырылсын.

5. Усы шешим район ҳәкимлигиниң веб сайтына жайластырылсын ҳәм шешим районлық «Қанлыкөл хабарлары» газетасында жәрияланған күннен баслап күшке киреди.

6. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў район ҳәкиминиң аўыл ҳәм суў хожалығы мәселелери бойынша орынбасары  Т.Султановқа ҳәм районлық Тоғай хожалығы баслығы А.Дошымбетовқа жүкленсин.

№1046/5                                                      14-май 2019-йил

 

            Район ҳәкими                                                                     Д.Толыбаев