Район аймағындағы юридикалық ҳәм физикалық шахсларға тийисли автомототранспорт қураллары ҳәм оларға тиркемелерди мәжбүрий техникалық көриктен өткериў ҳаққында

 Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият ҳаққында”ғы Өзбекстан Республикасы Нызамының (Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң хабарнамасы, 1993-ж., 9-сан, 320-статья) 6, 25-статьялары, “Жол ҳәрекети қәўипсизлиги ҳаққында”ғы Нызамның (Өзбекстан Республикасы нызам ҳүжжетлери топламы, 2013 ж., 15-сан, 197-статья) 17-статьясы, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2003-жыл 31-январьдағы 54-санлы қарары менен тастыйықланған “Транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў тәртиби ҳаққында”ғы Режеге (Өзбекстан Республикасы нызам ҳүжжетлери топламы, 2003 ж., 1-2-сан, 17-статья) муўапық транспорт қуралларының 2020-жылда мәжбүрий техникалық көригин шөлкемлестириў мақсетинде,

     Ш Е Ш И М   Е Т Е М Е Н:

 1. Район аймағындағы мүлкшилик формасына қарамастан юридикалық ҳәм физикалық шахсларға тийисли автомототранспорт қураллары ҳәм оларға тиркемелер тийисли тәртипте мәжбүрий техникалық көриктен өткерилсин.

 2. Районда транспорт қуралларын техникалық көриктен өткериў төмендеги мүддетке муўапық белгиленсин:

а) коммерциялық тийкарда жолаўшылар тасыў ушын пайдаланылатуғын жеңил автомобиллер, автобуслар ҳәм отырылатуғын орынлар саны 8 ҳәм оннан артық болған (айдаўшының орнынан тысқары), адамларды турақлы тасыў ушын үскенеленген жүк автомобиллери, үлкен габаритли, аўыр салмақлы ҳәм қәўипли жүклерди тасыў ушын арнаўлы транспорт қураллары ҳәм оларға тиркемелер - бир жылда еки рет;

б) ислеп шығарылғанына бес жылдан көп болмаған (ислеп шығарылған жылы да сол қатарға киреди) транспорт қураллары (усы бәнттиң “а” киши бәнтинде көрсетилген транспорт қуралларынан тысқары) – еки жылда бир рет;

в) ислеп шығарылған жылын есапқа алған ҳалда ислеп шығарылғанына бес жылдан артық болған транспорт қураллары, сондай-ақ ислеп шығарылған ўақты анықланбаған транспорт қураллары (усы бәнттиң «а» киши бәнтинде көрсетилген транспорт қуралларынан тысқары) - бир жылда бир рет;

г) тиркемелер көрикке транспорт қуралы – тиркеўге алыў ушын белгиленген мүддетлерде;

д) нәўбеттеги техникалық көриктен өткериўдиң алдынғы орнатылған мүддетлерине қарамастан, оларды мәмлекетлик жол ҳәрекети қәўипсизлиги хызмети органларында дизимнен өткериў (қайта дизимнен өткериў) ўақтында;

е) олар ислеп шығарылған жылына қарамастан, мәмлекетлик жол ҳәрекети қәўипсизлиги хызмети органларында дизимнен өткерилген (қайта дизимнен өткерилген) күннен баслап бир жыл өткеннен кейин (усы бәнттиң «а» киши бәнтинде көрсетилген ҳалатлар буннан тысқары).

 3. Усы қарардың 2-бәнти “а” киши бәнтинде көрсетилген транспорт қуралларының техникалық көриги:

биринши рет   - усы жылдың 1-мартынан 30-июньға шекем;

екинши рет - усы жылдың 1-сентябринен 31-октябрине шекем өткерилсин.

Юридикалық шахсларға қараслы болған транспорт қуралларының техникалық көриги усы жылдың 1-мартынан баслап 30-июнына шекем өткерилсин.

Физикалық шахсларға қараслы болған транспорт қуралларының техникалық көриги усы жылдың 10-февралынан баслап 31-августына шекем өткерилсин.

 4. Районда техникалық көрикти өткериў ушын дүзилген комиссия қурамы 1-қосымшаға муўапық, физикалық ҳәм юридикалық шахсларға тийисли болған транспорт қуралларының 2020-жылғы мәжбүрий техникалық көригин өткериў кестеси 2-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

 5. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2003-жыл                 31-январьдағы “Транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў тәртиби ҳаққындағы режени тастыйықлаў ҳаққында”ғы 54-санлы қарарының 3-бәнти талапларынан келип шығып, районлық қорғаныў ислери бөлими, ишки ислер бөлими, Қарақалпақстан Республикасы Айрықша жағдайлар басқармасының Қанлыкөл районы бөлими  транспорт қуралларының мәжбүрий техникалық көриклери өз жоқары шөлкемлериниң қарары ҳәм ис режеси тийкарында әмелге асырылыўы нәзерде тутылсын.

 6. Район хәкиминиң 2019-жыл 12-февральдағы “Қанлыкөл районы аймағында барлық хожалық жүргизиўши субъектлерге ҳәм пуқараларға  тийисли автомототранспорт қуралларын ҳәм тиркемелерин мәжбүрий техникалық көриктен өткериў ҳаққында”ғы 329/2-санлы шешими (“Қанлыкөл хабарлары” газетасының 2019-жыл 28-февраль күнги  4-саны) 2019-жылдың 31-декабринен өз күшин жоғалтқан деп есаплансын.

 7. Усы шешим “Қанлыкөл хабарлары” газетасында дағазалансын ҳәм ҳәкимликтиң рәсмий веб-сайтына жайластырылсын.

 8. Усы шешим рәсмий дағазаланған күннен баслап күшке киреди.

 9. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў район хәкиминиң орынбасары М.Мамбетрзаевқа жүклетилсин.

 

                Ҳәким ў.ў.а.                                                        А.Абдразаков                             

 

 

Қанлыкөл районы ҳәкиминиң

2020-жыл 14-февраль

64/02-санлы шешимине

1-қосымша

 

 Транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў бойынша районлық комиссиясының қурамы

 

1

М.Мәмбетрзаев

- район ҳәкими орынбасары, комиссия баслығы

 

2

Д.Юлдашев

- районлык ИИБ ЖҲҚТ инспекторы, комиссия хаткери

Комиссия ағзалары:

3

И.Қобланов

- «Viking express trans» жуўапкершилиги шекленген жәмийети  баслығы, келисим тийкарында

4

Т.Хожаметов

- районлық жол хожалығы, кесип алып ислеў, оңлаў, пайдаланыў кәрханасы баслығы

5

Д.Нурымбетова

- районлық медицина бирлеспеси баслығы

6

Ж.Абдиўайтов

- районлық қурылыс бөлими баслығы

7

Қ.Тажимуратов

- «Қанлыкөл агросервис МТП ҳәм интегралласқан сервис орайы» ЖШЖ баслығы, келисим тийкарында

8

Ж.Бекимбетов

«Жалғас автотранс» ЖШЖ баслығы,келисим тийкарында

9

А.Бегдуллаев

- район абаданластырыў басқармасы баслығы

10

А.Абдинаймов

-Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети жанындағы Агросанаат комплекси устинен қадағалаў инспекциясы Қарақалпақстан Республикасы Қанлыкөл районы бөлиминиң  ага инспекторы

11

У.Исмоилов

- районлық қорғаныў ислери бойынша бөлим баслығы

12

Лаўазым бойынша

-Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў органлары баслықлары

 

 

 

 

Қанлыкөл районы ҳәкиминиң

2020-жыл 14-февраль

64/02­­­­­-санлы шешимине

2-қосымша

 

Район аймағындағы мекеме, кәрхана, шөлкемлердиң транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў КЕСТЕСИ

 

Мекеме, кәрхана атамалары

өткериў орны

өткериў ўақты

1

«Қанлыкөл агросервис МТП ҳәм интегралластырылған сервис орайы» ЖШЖ

Орайлық устахана

01.03.2020- жылдан

30.06.2020-жылға шекем

 

2

Районлық қорғаныў бөлими

Арнаўлы орнында

3

Район ҳәкимлиги

Арнаўлы орнында

01.04.2020- жылдан

01.05.2020-жылға шекем

4

Қанлыкөл РМСИ

«Viking express trans» ЖШЖ

арнаўлы орны

5

        РМБ

«Viking express trans» ЖШЖ

арнаўлы орны

6

«Сүўенли» ИТБ

Арнаўлы орнында

01.03.2020- жылдан

30.06.2020-жылға шекем

 

7

 Ҳудуд газ Қарақалпақстан ЖШЖ Қанлыкөл туман газ филиалы

Арнаўлы орнында

8

Районлық абаданластырыў басқармасы

«Жалғас автотранс» ЖШЖ арнаўлы орны

9

«Жалғас автотранс» ЖШЖ

«Жалғас автотранс» ЖШЖ арнаўлы орны

01.03.2020- жылдан

01.05.2020-жылға шекем

10

«Viking express trans» ЖШЖ

«Viking express trans» ЖШЖ

арнаўлы орны

11

МК «Халық банк» районлық филиалы

«Жалғас автотранс» ЖШЖ арнаўлы орны

12

МСЭБО

«Жалғас автотранс» ЖШЖ арнаўлы орны

13

«Қорақалпоқ агрокимёҳимоя» ААЖ районлык филиалы

Орайлық устахана

14

Районлық электр тәмийинлеў кәрханасы

«Жалғас автотранс» ЖШЖ арнаўлы орны

01.03.2020- жылдан

01.05.2020-жылға шекем

 

15

 

Районлық жол хожалығы, кесип алып ислеў, оңлаў, пайдаланыў кәрханасы

Орайлық устахана

24

Өрт өшириў бөлимшеси

Арнаўлы орнында

01.03.2020- жылдан

01.04.2020-жылға шекем

25

ККГМЭ

Арнаўлы орында

26

«КАНТЕКС» ЖШЖ

Арнаўлы орнында

 

Қанлыкөл районы ҳәкиминиң

2020-жыл «___»-________

«______»-санлы шешимине

1-қосымша

Транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў бойынша районлық комиссиясының қурамы

1

М.Мәмбетрзаев

- район ҳәкими орынбасары, комиссия баслығы

 

2

Д.Юлдашев

- районлык ИИБ ЖҲҚТ инспекторы, комиссия хаткери

Комиссия ағзалары:

3

И.Қобланов

- «Viking express trans» жуўапкершилиги шекленген жәмийети  баслығы, келисим тийкарында

4

Т.Хожаметов

- районлық жол хожалығы, кесип алып ислеў, оңлаў, пайдаланыў кәрханасы баслығы

5

Д.Нурымбетова

- районлық медицина бирлеспеси баслығы

6

Ж.Абдиўайтов

- районлық қурылыс бөлими баслығы

7

Қ.Тажимуратов

- «Қанлыкөл агросервис МТП ҳәм интегралласқан сервис орайы» ЖШЖ баслығы

8

Т.Қрықбаев

- районлық халық билимлендириў бөлими баслығы

9

А.Бегдуллаев

- район абаданластырыў басқармасы баслығы

10

А.Абдинаймов

- Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети жанын-

дағы Агросанаат комплекси устинен қадағалаў инспек- циясы Қарақалпақстан Республикасы Қанлыкөл районы бөлиминиң  ага инспекторы

 Қанлыкөл районы халық билимлендириў бөлимине қараслы улыўма орта билим бериў мектеплерине балаларды қамтып алыў бойынша аймақларды (микроучастка) белгилеў ҳәм бириктириў ҳаққында

 Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 15-марттағы «Улыўма орта билимлендириў ҳаққында Режесин тастыйықлаў туўралы»                   140-санлы қарарын басшылыққа алып ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министрлигиниң 2018-жыл 13-июнь күнги 01-01/1-2325-санлы хаты ҳәмде районлық халық билимлендириў бөлиминиң 2018-жыл 18-июнь күнги қатнас хатын инәбатқа алып,

ШЕШИМ  ЕТЕМЕН:

 1. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 15-марттағы «Улыўма орта билимлендириў ҳаққында Режесин тастыйықлаў туўралы»                      140-санлы қарары орынлаў ушын басшылыққа алынсын.

 2. Районлық халық билимлендириў бөлимине қараслы улыўма орта билим бериў мектеплерине балаларды қамтып алыў бойынша аймақлар (микроучастка) дизими қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

 3. Районлық халық билимлендириў бөлими (Т.Қрықбаев) Өзбекстан Республикасының Улыўма орта билимлендириў ҳаққында Режеси талаплары тийкарында жумыс алып барыў ҳәм улыўма билим бериў мектеплери өз аймағында (микроучастка) жасаўшы мектеп жасындағы балаларды мәжбүрий билим алыўға толық тартыў ҳәм бул жумысларды сыпатлы әмелге асырыў бойынша жуўапкер қәнигелер бириктириў тапсырылсын.

 4.  Бул шешим районлық «Қанлыкөл хабарлары» газетасында жәриялансын ҳәм ҳәкимликтиң рәсмий веб-сайтында жайластырылсын.

   5.   Бул шешим  рәсмий жәрияланған күннен баслап күшке киреди

  6. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў район ҳәкиминиң орынбасары Қ.Абдикаримовқа жүкленсин.

Ҳәким

Д.Толыбаев

 

 

Қанлыкөл районы ҳәкиминиң

2019-жыл 29-август күнги

1252/8- санлы шешимине

қосымша

       


Районлық халық билимлендириў бөлимине қараслы улыўма билим бериў мектеплерине балаларды қамтып алыў бойынша аймақлар (микроучастка)

ДИЗИМИ

Мектеплер

Бириктирилген аймақлар (микроучастка)

 

1

1-мектеп

«Мәденият» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы «Ғәрезсизлик» көшесиндеги еки қабатлы (дом) жайлар, «Ғәрезсизлик» көшесиниң оң тәрепи, «Водник» массиви толығы менен, «Дослық» көшеси, «Дослық» көшесиндеги жаңадан салынған көшелер, жаслар жабы, «Өзбекстан» көшесине шекем.

  

2

2-мектеп

«Наўрыз» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы («Ахун» ҳәм «Сақый» елатлы пунктлеринен тысқары) барлық көше ҳәм елатлы пунктлери.

 

3

3-мектеп

«Қанлыкөл» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы («Хожа аўыл» елатлы пунктинен тысқары) барлық көше ҳәм елатлы пунктлери.

 

4

4-мектеп

«Қосжап» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы «Қосжап» елатлы пункт, «Ташкент» көшесиниң оң тәрепи, «Қурлысшы», «Муғәллимлер» көшелери, «Қоразой» ҳәм «Қуўлыкөл» елатлы пунктлери. 

 

5

5-мектеп

«Арзымбетқум» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы «Арзымбетқум», «Қақсабын» елатлы пунктлери ҳәм «Бескөпир» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы «Жолый» «Бескөпир» елатлы пунктлери,

 

6

6-мектеп

«Жайхун» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы барлық көшелер ҳәм елатлы пунктлер

 

7

7-мектеп

«Жаңа қала» аўыл пуқаралар жыйынының  орайы, «Май жап», «Жаңа қала» «Шомақ» елатлы пунктлери.

 

8

8-мектеп

«Бостан» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы «Мамытой» елатлы пунктиң оң тәрепи «Жаңа тилек» ҳәм «Бостан» елатлы пунктлери

 

9

9-мектеп

«Бескөпир» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы «Табанкөл» елатлы пункти.

10

10-мектеп

«Қосжап» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы «Бекжап» елатлы пункти.

 

11

11-мектеп

«Жаңа қала» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы «Қобасан» елатлы пунктлери.

 

12

13-мектеп

«Бескөпир» аўыл пуқаралар жыйыны орайы, «Жалайыр», «Мийтен», «Ноғай», «Найман» елатлы пунктлери

 

13

14-мектеп

«Наўрыз» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы «Ахун» ҳәм «Сақый елатлы пунктлери

14

15-мектеп

«Жаңа қалы» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы «Шериўше» елатлы пункти ҳәм «Бостан» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы  «Мамытой» елатлы пунктиң шеп тәрепи.

 

15

16-мектеп

«Қанлыкөл» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы  «Хожа аўыл» елатлы пункти

 

16

17-мектеп

«Арзымбетқум» аўыл пуқаралар жыйыны орайы, «Баймақлы» елатлы пункти («Садық» «Аяп», «Узақ» «Шомақ» аўыллары)

 

17

18-мектеп

«Мәденият» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы «Өзбекстан» көшесиниң оң тәрепиндеги барлық көшелер, «Қанлыкөл» посёлка пуқаралар жыйыны аймағындағы «Темир жол» массиви, «Қыят», «Бестаз» ҳәм «Мәденият» елатлы пунктлери. 

 

18

19-мектеп

«Дослық» ҳәм «Амир темур» көшеси бойындағы еки қабатлы жайлар (дом), «Ғәрезсизлик», «Дослық», «Амир темур» көшелериниң оң тәрепи ҳәм Өзбекистан көшесиниң шеп тәрепиндеги жайлар.

 

 19

20-мектеп

«Арзымбетқум» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы «Қыят жарған» елатлы пункти

 

20

21-мектеп

Подстанция, «Өрнек» елатлы пункти, «Алтынкөл» гүзары, «Ғәрезсизлик» көшесиниң шеп тәрепинен «Бахытлы», «Ажинияз» көшелери толығы менен, «Бахытлы» көшесиндеги еки қабатлы жайлар (дом), «Амир темур» көшеси бойлап, «Өзбекистан» көшесиниң шеп тәрепи «Қанлыкөл» посёлка пуқаралар жыйыны аймағындағы «Темир жол» массиви ҳәм «Алтынкөл» станциясы бойлап толығы менен.    

21

22-мектеп

«Қосжап» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы «Ташкент» көшесиниң шеп тәрепи «Оспан» елатлы пункти

 

22

23-мектеп

Қанлыкөл посёлка пуқаралар жыйыны аймағындағы (Темир жол массивинен тысқары) барлық көше ҳәм елатлы пунктлер

 

23

24-мектеп

«Бостан» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы «Қоғам» елатлы пункти