Қанлыкөл районының жергиликли бюджетиниң 2019-жылғы тийкарғы параметрлерин тастыйықлаў ҳаққында

 

Өзбекстан Республикасы «Бюджет кодекси»ниң («Өзбекстан Республикасы Нызам ҳүжжетлери топламы», 2013-жыл 31-декабрь, 52-(I)-сан) 27-статьясы, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 26-декабрдеги «Өзбекстан Республикасының 2019-жылғы тийкарғы макроэкономикалық көрсеткишлер прогнозы ҳәм Мәмлекетлик бюджети параметрлери ҳәмде 2020-2021-жылларға бюджет бағдарлары ҳаққында»ғы ПҚ-4086-санлы ҳәм «Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының 24-статьясына муўапық, Халық депутатлары Қанлыкөл районлық Кеңеси

Қ А Р А Р   Е Т Е Д И:

1. Қанлыкөл районы 2019-жылға жергиликли бюджетиниң болжаў параметрлери ҳаққында районлық қаржы бөлими баслығы У.Давлетовтың баянаты мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

2. Қанлыкөл районының жергиликли бюджетиниң 2019-жылғы тийкарғы параметрлери 1- ҳәм 2-қосымшаларға муўапық тастыйықлансын.

3. Қанлыкөл районы ҳәкиминиң биринши орынбасары А.Абдразаков, районлық мәмлекетлик салық инспекциясы (Т.Туреев), районлық қаржы бөлими (У.Давлетов) пенен биргеликте районның жергиликли бюджет дәраматлар көрсеткишлерин салық түрлери бойынша белгиленген режелерин асырып орынланыўын тәмийинлесин.

4. Районлық қаржы бөлими (У.Давлетов) бюджет қәрежетлеринен пайда болған қосымша қаржылар дереги есабынан районды социаллық-экономикалық раўажландырыў бойынша ис-иләжларды әмелге асырыў ушын зәрүр өзгерислер киритип барыў;

районның жергиликли бюджетиниң шереклер бойынша бөлистирилиўин тастыйықлаў ҳуқықы берилсин ҳәмде жылдың ҳәр шереги бойынша мөлшерлеп қойылған макроэкономикалық көрсеткишлериниң орынланыўы ҳәмде жергиликли бюджет орынланыўы нәтийжелери тийкарында жергиликли бюджеттиң көрсеткишлерине зәрүрликке қарап анықлық киритип барыў;

халық депутатлары районлық Кеңесине жергиликли бюджеттиң орынланыўы ҳаққында ҳәр шерек жуўмағы менен мағлыўмат берип барыў тапсырылсын.

5. Халық депутаталары Қанлыкөл районлық Кеңесиниң 2018-жыл
27-декабрьдеги «Қанлыкөл районының жергиликли бюджетиниң 2019-жылғы тийкарғы параметрлерин тастыйықлаў ҳаққында»ғы 184/50-05-санлы қарары өз күшин жойтқан деп есаплансын.

6. Усы қарар «Қанлыкөл хабарлары» газетасы ҳәм район ҳәкимлигиниң рәсмий веб-сайтында жәриялаў усыныс етилсин.

7. Усы қарардың орынланыўын қадағалаў Халық депутатлары районлық Кеңесиниң жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды әмелге асырыў ҳәм исбилерменликти раўажландырыў мәселелери бойынша турақлы комиссиясына (С.Садыков) жүклетилсин.

8. Усы қарар қабыл етилген күннен баслап күшке киреди.

 

 

 

Сессия басқарыўшысы

                                  С.Садыков

 

 

 

Сессия хаткери

                              Р.Матчанова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халық депутатлары Қанлыкөл районы Кеңесиниң 2019-жыл 30-январьдағы 195/51-05-санлы қарарына
1-қосымша

 

Қанлыкөл районы жергиликли бюджетиниң 2019-жылғы тийкарғы

ТИЙКАРҒЫ ПАРАМЕТРЛЕРИ

 

Көрсеткишлер

Жами 2019 жыл (мың сўмда)

Дараматлар барлығы

62 344 475

Жергиликли бюджет дараматлары

15 426 931

1.Тууры салыклар

11 491 190

1.1.

Юридикалық тареплерден алынатуғын дәрамат (пайда) салығы

0

1.2.

Саўда ҳәм жәмийетлик аўқатланыў кәрханалары ушын бирден-бир салық төлеми

 

1.3.

бирден бир салық төлеминен мәмлекет бюджетине ажыратпалар, соннан киши кәрхана ҳәм микрофирмалар бойынша

743 000

1.4.

Физикалық тәреплердиң дәраматынан алынатуғын дәрамат салығы.

10 400 190

1.5.

Исбилерменлик пенен шуғылланатуғын юридикалық ҳәм физикалық тәреплерден алынатуғын дәрамат салығы.

348 000

2.Жанапай салыклар

859 810

2.1.

Қосымша қүн салығы

 

2.2.

Акциз салығы

859 810

2.3.

Физикалық тәреплердиң транспортларына пайдаланған бензин, дизель, жанар май, ҳәм суйытылған газ ушын салық

 

3. Ресурс төлемлери ҳәм мал-мүлк салығы

2 367 931

3.1.

Мал-мулк салығы.

635 931

3.2.

Жер салығы.

1 732 000

3.3.

Суў ресурсларынан пайдаланғаны ушын салық

 

4. Социаллық инфраструктураны раўажландырыў салығы

 

5. Басқа дәраматлар

708 000

6. Бюджет трансферти

46 917 544

7. Жоқары бюджетке өткерилетуғын бюджет трансферти

0

 

 

 

 

Көрсеткишлер

Жами

 

Қәрежетлер барлығы

62 344 475

Соннан:

 

1.

Социаллық тараў ҳәм социаллық қоллап қуўатлаў қәрежетлери жәми

54187456

1.1.

Халық билимлендириў тараўы

38738136

1.2.

Ден-саўлықты сақлаў тараўы

14259320

1.3.

Мәденият тараўы

412500

1.4.

Спорт

777500

1.5.

Пән

 

1.6.

Социаллық тәмийнат тараўы

 

1.7.

Халықтың социаллық турмыс жағдайын жақсылаў ушын қәрежетлер

0

2.

Экономикага қәрежетлер

3770502

Соннан:

 

2.1.

Абаданластрыў қәрежетлери

1768824

2.2.

Аўыл хожалығы қәрежетлери

2001678

3.

Мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымларын сақлаў

2635936

Соннан:

 

3.1.

Басқарыў уйымларын сақлаў қәрежетлери

2635936

3.2.

Халык кабыллаўханасы

 

4.

Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларын сақлаў

1102247

Соннан:

 

4.1.

Өзин-өзи басқарыў уйымларын сақлаў қәрежетлери

1102247

5.

Басқа қәрежетлер

31062

6

Резерв фонд

617272

 

Айланба касса қаржылары

 

 

 

Халық депутатлары Қанлыкөл районы Кеңесиниң 2019-жыл 30-январьдағы 195/51-05-санлы қарарына
 2-қосымша

 

 

2018-жылға Қанлыкөл районы жергиликли бюджетиниң дәраматлар ҳәм қәрежетлер бөлеги, сондай-ақ бюджет трансфертиниң шекленген

МУҒДАРЫ

 

 

 

 

(мың сўмда)

Район аты

Дәраматлар

Бюджет трансферти

Социаллық напақаларды ҳәм халық билимлендириў мекемелериниң ис-ҳақы    ҳәм бирден-бир социаллық төлемлерин қаржыландырыўға қаратылған субвенция

Қәрежетлер

Қанлыкөл

15 426 931

46 917 544

0

62 344 475