Қанлыкөл районы ҳәкимлигиниң Жаңа жыл қутлықлаўы

 

 

 

Әзиз дослар!

Ҳүрметли ўатанласлар!

Сизлерди 2019-жаңа жылыңыз бенен шын кеўилден қутлықлаймыз!

Сизлерди ҳәм сизлер арқалы ҳәр бириңизге беккем ден-саўлық, кызыклы ҳәм мазмунлы өмир, шаңарақларыңызда тынышлық, жумысларыңызда табыс, жуўмақланып атырған  2018-жыл журтымыздағы ҳәм өмир жолыңыздағы ерискен жақсы жетискенликлери менен есте қалыўын, жаңа 2019-жылда бәрше ойлаған нийетлериңиздиң иске асыўын тилеймен.

Ғәрезсизлигимизге ерискеннен кейинги жыллар даўамында, 2018-жыл елимиз халық хожалығының барлық тараўларындағы жаңаланыўлар ҳәм жетискенликлер менен тарийхымыз жылнамасында салмақлы из қалдырды.

Әлбетте, бунда Ҳүрметли Президентимиз Ш.М.Мирзиёевтиң басламасы менен 2017-2021жыллар Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың Ҳәрекетлер стратегиясы тийкарында, елимиздеги бәрше тараўларды раўажландырыў ушын ўазыйпалар белгиленип, халқымыздың социаллық турмыс дәрежесиниң жақсыланыўы, сондай-ақ, жасларымыз бенен ҳаял-қызларымызды қоллап-қуўатлаўға үлкен итибар қаратылды.

Усындай имканиятлар есигин ашқан 2018-жылды барлық кәсип ийелери өз тараўларындағы нәтийжелери менен жуўмақлап, Ана Ўатанымызға кирип киятырған жаңа 2019-жылдың қәдеми қутлы, мол табысларға толы берекетли жыл болсын деген нийетте, жаңа жылды жақсы кейпиятта күтип алыўыңызға тилек билдирип қаламыз.

Сизлерди жаңа жылыңыз бенен және бир мәрте қутлықлаймыз.

Қанлыкөл районы ҳәкими ў.ў.а.

    Б.Қ.Аннақулов.