ХАБАРЛАНДЫРЫЎ!

 Президентимиздиӊ 2018-жыл 23-октябрьде «Электр энергиясы тармағын жедел раўажландырыў ҳәм финанслық турақлылығын тәмийинлеў илажлары ҳақкында»ғы қарарына тийкар, «Аймақлық электр тармақлары» АЖ тәрепинен 2020-жыл жуўмағына шекем 7 млн.нан артық қарыйдарлардыӊ барлығы электр энергиясын есапқа алыў ҳәм бақлаўдың автоматластырылған системасына жалғаныўы белгилеп берилип, бул бойынша системалы жумыслар әмелге асырыла баслады.

Бул системаныӊ абзаллықлары сонда, системаға жалғанған қарыйдарлар, электр тәмийнаты кәрханасы ямаса банклер есигинде гезекке турмайды, есаплағыш орнатылғаннан кейин, система жалғанады ҳәм код киритилип , есап номер ашылады. Қарыйдарларға барлық мағлыўматлар СМС хабар арқалы, автомат түрде жеткерип турылады. Есаплағыштағы мағлыўматлар компьютер арқалы қатаӊ қадағаланады.

Ҳүрметли пуқаралар, бул ислер Қанлыкѳл районында да әмелге асырылып иске түсиў алдында турғанлығы себепли, иске түскенен соң, қарыздарлығыңыз болса автомат түрде тармақтан ажыратылатуғынлығын ескерткен ҳалда, Сизлерден пайдаланған электр энергияңыз ушын есап-китап ислеўиңизди ҳәм мағлыўматларды билип барыўыңыз ушын қол телефон номериңизди базаға киритиўиңизди соранамыз.