Хабарландырыў!!!

 Ҳүрметли исбилерменлер! Киши кәрханалар  1-KB жыллык “Микрофирма ҳәм киши кәрханалар искерлиги” мәмлекетлик статистика есабатын,  2020-жыл 26-февральға  шекем eStat 3.0 дәстүри арқалы электрон көринисте, электрон санлы қолтаңбадан пайдаланған ҳалда, толық ҳәм сапалы тапсырыўыңыз керек.

Бул есабатларды өз мүддетинде тапсырмаў яки есабат мағлыўматларын бузып көрсетиў Өзбекстан Республикасы Ҳәкимшилик жуўапкершилик хаққындағы кодекстиң
215-статьясы менен жуўапкершиликке тартыўға себеп болатуғынлығын еслетип өтемиз.

Есабатлардың толтырылыўы бойынша Мәмлекетлик статистика комитетиниң www.stat.uz  яки Қанлыкөл районы Статистика бөлиминиң 61-332-19-44 телефон номери арқалы тийисли көрсетпелер ҳәм түсиниклер алыўыңыз мүмкин.

Қанлыкөл районы Статистика бөлими