Сайтта излеу

Результаты Поиска

Агробанктен акция! «Бәҳәр-2019» аманаты тек ғана бир ай

Елимизде бәҳәр мәўсими жаңа жылдың басланыўы  менен кирип келеди. Бәҳәрдиң дәслепки күнинен жаңа аманат пенен қарсы алыў мақсетинде, Агробанк тәрепинен бәҳәр байрамлары мүнәсибети менен «Бәҳәр-2019» жаңа мүддетли аманат түрин усыныс