blog image

Xalıq deputatları Qanlıkól rayonlıq Keńesiniń 2023-jıl 31-iyul kúngi alpıs segizinshi sessiya májilisiniń KÚN TÁRTIBI

 1. Sektor basshılarınıń 2023-jıl 6 ayı dawamında ámelge asırılǵan jumısları boyınsha esabatın tıńlaw.
 2. Qanlıkól rayonı prokuraturası tárepinen 2023-jıl

6 ayı dawamında jınayatshılıqtıń aldın alıw hám nızamshılıqtıń orınlanıwı boyınsha ámelge asırılǵan jumısları haqqında málimlemesi.

 1. Jınayat isleri boyınsha Qanlıkól rayonlıq sudı tárepinen sudtıń puqaralar huqıqları hám erkinliklerin, sonday-aq, kárxana, mákeme, shólkemlerdiń huqıqların hámde nızam menen qorǵalatuǵın máplerin sud jolı menen qorǵalıwın ámelge asırıwǵa tiyisli iskerligi haqqında 2023-jıldıń

6 ayı dawamında ámelge asırılǵan jumısları haqqında málimlemesin tıńlaw.

 1. Qońırat rayonlar ara ekonomikalıq sudı tárepinen sudtıń puqaralar huqıqları hám erkinliklerin, sonday-aq, kárxana, mákeme, shólkemlerdiń huqıqların hámde nızam menen qorǵalatuǵın máplerin sud jolı menen qorǵalıwın ámelge asırıwǵa tiyisli iskerligi haqqında 2023-jıldıń 6 ayı dawamında ámelge asırılǵan jumısları haqqında málimlemesin tıńlaw.
 2. Qońırat rayonlar ara puqaralıq sudı tárepinen sudtıń puqaralar huqıqları hám erkinliklerin, sonday-aq, kárxana, mákeme, shólkemlerdiń huqıqların hámde nızam menen qorǵalatuǵın máplerin sud jolı menen qorǵalıwın ámelge asırıwǵa tiyisli iskerligi haqqında 2023-jıldıń 6 ayı dawamında ámelge asırılǵan jumısları haqqında málimlemesin tıńlaw.
 3. Rayon ishki isler bólimi baslıǵınıń huqıqbuzarlıqlardıń aldın alıw hám olardıń profilaktikalıq jaǵdayı haqqındaǵı 2023-jıl 6 ayı dawamında ámelge asırılǵan jumısları haqqında esabatın tıńlaw.
 4. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń Qanlıkól rayonındaǵı Xalıq qabıllawxanası tárepinen sektorlar hám aymaqtaǵı mákeme, shólkem basshılarınıń iskerligi, múrájatlar menen islesiwi boyınsha kiritilgen maǵlıwmatları boyınsha esabatın tıńlaw.
 5. Rayonlıq Májbúriy orınlaw Byurosı bólimi baslıǵınıń Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 24-noyabr kúngi PP-6118-sanlı Pármanınıń 4-bántine muwapıq

2023-jıldıń 6 ayı dawamında ámelge asırılıp atırǵan jumısları haqqında esabatın tıńlaw hám dodalaw.

 1. Rayonlıq Ádillik bólimi baslıǵınıń rayon dárejesindegi mámleketlik organları hám shólkemlerdiń huqıq norma dóretiwshiligi hámde huqıqların qollap-quwatlaw ámeliyatı hámde aymaqta huqıqıy úgit-násiyatlaw jumısları boyınsha málimlemisin tıńlaw.
 2. Qanlıkól rayonlıq Medicina birlespesi baslıǵınıń 2023-jıldıń 6 ayı dawamında ámelge asırılǵan jumısları boyınsha esabatın tıńlaw.
 3. Rayonda 2023-jılda xalıqtıń bántligin támiyinlew baǵdarlamalarınıń orınlanıwı boyınsha rayonlıq kambaǵallıqtı kısqartıw hám bántlik bólimi baslıǵınıń

2023-jıl 6 ayı dawamında ámelge asırılǵan jumısları haqqında esabatın  tıńlaw.

 1. Qanlıkól rayonında Balalar máseleleri boyınsha Qanlıkól rayonı komissiyası tárepinen 2023-jıldıń 6 ayı dawamında ámelge asırılǵan jumısları haqqında esabatın  tıńlaw.
 2. Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh.M.Mirziyoevtiń 2022-jıl 23-24-fevral kúnleri Qaraqalpaqstan Respublikasına saparı dawamında belgilengen tapsırmalar hám 2022-jıl

25-fevral kúniótkerilgen 16-sanlı bayanlaması tapsırmalarınıń orınlanıwın támiyinlew maqsetinde Qanlıkól rayonında tastıyıqlanǵan jol kartasınıń 2023-jıl

6 ayı dawamında orınlanıwı haqqında.

 1. Sociallıq jaǵdayı hám turmıs sharayatı awır bolǵan shańaraqlardı qollap-quwatlaw maqsetinde «Máhálle» qayırqomlık jámiyetlik fondı rayonlıq bólimshesi janındaǵı «Qayır-saqawat hám kómek» qorı qarjıları esabınan

“Temir-dápter”ge kiritilgen shańaraqlarǵa quyash panellerin satıp alıw ushın qarjı ajıratıw haqqında.

 1. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2023-jıl

13-iyuldegi «Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi janındaǵı Máhállelerdi qollap-quwatlaw qorın shólkemlestiriw haqqında»ǵı PQ-228-sanlı qararınıń orınlanıwın támiyinlew maqsetinde Qanlıkól rayonı hákimligi janında Máhállelerdi qollap-quwatlaw qorın shólkemlestiriw haqqında.

 1. Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi Baslıǵınıń 2023-jıl 21-iyuldaǵı 633-B-sanlı «A.R.Sultanovtı Qanlıkól rayonı hákiminiń finans-ekonomika hám kámbaǵallıqtı qısqartıw máseleleri boyınsha birinshi orınbasarı lawazımınan bosatıw haqqında»ǵı biyligin tastıyıqlaw haqqında.
 2. Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi Baslıǵınıń 2023-jıl 21-iyuldaǵı 634-B-sanlı «F.M.Xalmuratovtı Qanlıkól rayonı hákiminiń finans-ekonomika hám kámbaǵallıqtı qısqartıw máseleleri boyınsha birinshi orınbasarı lawazımına tayınlaw haqqında»ǵı biyligin tastıyıqlaw haqqında.
 3. Xalıq deputatları Qanlıkól rayonlıq Keńesiniń

2023-jıl 26-may kúngi ““Jaslar balansı” tiykarında jaslardıń social shárayatı,   qızıǵıwshılıǵı hám máselelerinen kelip shıǵıp,   rayon jasları menen individual islew sistemasın ámelge asırıw haqqında”ǵı VI-65-75-13-186-K/23-sanlı  sheshimine hám qosımshasına ózgeris kiritiw haqqında.

Skip to content