2022-жыл январь-июль айларында Қанлыкөл районының социаллық-экономикалық көрсеткишлери ҳаққында  Мәмлекетимизде барлық тараўларда кең көлемли реформалар әмелге асырылмақта. Аўыл хожалығында йегинлерден мол ҳәм сыпатлы ҳасыл алыў,  тараўдың материаллық-техникалық базасын беккемлеў,  заманагөй техникалар менен тәмийинлеўге өз алдына итибар қаратылмақта. Амелге  асырылған  реформалар  нәтийжесинде 2022-жыл январь-июль айларында көрсеткишлер көлемин өткен жылдың уси дәўирине салыстырғанда  бирқанша асқанын көремиз.

  Қанлыкөл районында,  2022-жилдың январь-июль айларында Санаат тараўында 201, 0 млрд.сўм, 2021-жылдың усы дәўирине салыстырғанда 101, 0 пайызға,  қурылыс тараўында 48, 0 млрд.сўм, 2021-жылдың усы дәўирине салыстырғанда 100, 4 пайызға,   товарлар  айланбасы тараўында 147, 6 млрд.сўм,  2021 жылдың усы дәўирине салыстырғанда 107 пайызға,  Базар хызметлери тараўында 86, 2 млрд.сум,  2021-жылдың усы дәўирине салыстырғанда 123 пайызға,  сыртқы саўда айланбасы тараўында 8, 456 млрд.сўм,  2021-жылдың усы дәўирине салыстырғанда 82, 2 пайызға,  Экспорт тараўында  8, 265 млрд.сум,  2021-жылдың усы дәўирине салыстырғанда 85 пайызға,  Импорт тараўында 191, 4 млрд .сум,  2021-жылдың усы дәўирине салыстырғанда 34, 4 пайызды қурайды. 

Қанлыкөл  районы статистика бөлими