Қанлыкөл районы мәмлекетлик салық инспекциясы баслығы орынбасары Р.Назаровтың исбилерменлерге есабаты ҳәм мүрәжатыАссалаўма алейкум,

Ҳүрметли салық төлеўшилер!

Хабарыңыз бар, усы жыл 16-март күни Президентимиз Мәмлекетлик салық комитетине барып, салық шөлкемлери хызметкерлери менен ушырасыў ўақтында исбилерменлер менен ушырасып, олардың мәселелерин үйренип, салық нызамшылығындағы өзгерислер бойынша түсиндириўлер алып барып, зәрүр тапсырмалар берген еди.

Бүгинги күнде де “Салықшы – исбилерменге жәрдемши” принципи тийкарында Қанликөл районы салық хызмети шөлкемлери тәрепинен исбилерменлер алдына  барған ҳалда олардың мәселелерин үйренип, көшпели салық мәсләҳәтлары көрсетилип атыр.

Мәмлекетлик салық комитетиниң 2021-жыл 11-январ күнги “Салықшы-исбилерменге көмекши” принципи тийкарында исбилерменлерди қоллап-қуўатлаў бойынша әмелге асырылыўы лазым болған “Ҳәрекетлер режеси”н тастыйықлаў ҳаққындағы 10-санлы буйрығы қабыл етилди.

Усы буйрыққа тийкарланып  көмеклесиў зәрүр болған исбилерменлик субектлериниң дизими ислеп шығылып, бул топарға:

- тазадан ашылған субектлер;

- есабат усынбағанлар;

- “Нол” есабат усынғанлар;

- төлем әмелге асырмағанлар;

- ис ҳақы есапламағанлар;

- банк айланысын әмелге асырмағанлар;

- салық уйымларына бир неше мәрте мүрәжәт еткен салық төлеўшилер киритилди. 

Усы көмекке зәрүр болған топарға киритилген исбилерменлик субектлериниң машқалаларын үйрениў ҳәмде оларға жәрдем бериў барысында салық органлары тәрепинен тийисли илажлар алып барылмақта.

Атап айтқанда, Қанлыкөл районлық Мәмлекетлик салық инспекциясы тәрепинен 2022-жылдың август айы  дауамында 5 исбилерменлер менен ушырасыўлар өткердик ҳәм көмеклесиў зәрүр болған жәрдемге мүтәж исбилерменлик субектлеринен 2 исбилермен менен жеке ушырасып, салық төлеушилерге көрсетилетуғын арнаўлы хызметлер дизими менен таныстырылып, исбилерменлик субектлериниң машқалалары үйренилип шығылды.

Уйрениў нәтийжесинде 2 салық уйымларына байланыслы болған мәселелер бойынша машқалалары бар екенлиги анықланып, тийисли әмелий жәрдемлер көрсетилди.

Соннан 1 жағдайда жаңадан жумысын жолға қойып атырған исбилерменлерге биринши бухгалтериялық есабатларын жүритиўди түсиндириў, 1 жағдайда жеке есап бетинен нусқа бериў ҳәм басқа мәселелер бойынша машқалалары шешип берилди. 

Соның менен бирге, бирге үйрениўлер даўамында салық түрлери бойынша 2 субектлердиң 6.5 миллион сўм әмелдеги артықша төлеген суммасы қайтарып берилди. Бүгинги күнде салық төлеўшилерге қолайлықлар жаратыў мақсетинде электрон хызметлер көрсетиў көлеминиң және де кеңейтиў зәрүрли фактор болып атыр. Мысалы, бүгинги күнде Қанлыкөл районында “Е-ижара” автоматластырылған программалық дастүри арқалы исбилерменлерге түсиндириў илажлары алып барылмақта.

Ҳақыйқаттан да, Президентимиз айтып өткениндей, салық төлеўшилерге ҳақыйқый мәнисте жәрдемши, үйретиўши болыў салық шөлкемлериниң бас ўазыйпасына айланып атыр. Усы мәнистен алып қарағанда, исбилерменлер ушын және де жеңиллик жаратыў ушын “Автокамерал” автоматластырылған информация системасының жумысқа түсирилиўи тараўдағы жаңалық болды.

Бул система арқалы, салық шөлкемлери салық төлеwшилер искерлигинде тексериўден алдынғы анализлерди, итибар қаратың тексериўлерди емес, анализлерди өткериўи мүмкин. Яғный, салық тóлеўши искерлиги даўамында қандай да алжасықларға жол қойып атырған болса ямаса есабатларында қандай да кемшиликлер анықланған жағдайда, автоматласқан система тезлик пенен салық төлеўшиниң жеке кабинетине алжасықларды оңлаў ҳаққында хабарнама жибереди. Саналы программа өзи кемшиликлерди анықлап, ўақтында исбилерменге жәрдемши болып, хабар берип барады. Ең әҳмийетлиси, бунда инсан факторы араласпайды.

Усы жылдың  8 айы даўамында “Солиқ ҳамкор” программасы арқалы Қанлыкөл районында искерлик көрсетип киятырған исбилерменлик субектлери менен байланыслы салық ҳуқықбузарлықлары ҳаққында жәми 33 мүрәжәт келип түскен. Олардың 27 мүрәжәты  бойынша көшпели салық тексериўлери өткерилип, саўда қағыйдалары бузылғанлығы тастыйықланды.

Бүгинги күнге шекем мүрәжәтлары  өз тастыйығын тапқан  27 пуқараның банк пластик картасына 78.5 миллион сўмға жақын пул  өткерип берилди.

Итибарлы тәреплерден тағы бири, салық реформаларының жеделлик пенен әмелге асырылыўы ҳәм де салық механизмлериниң және де әпиўайыласыўы нәтийжесинде, жасырын экономика кескин қысқарып, салық түсимлери сезилерли дәрежеде артпақта. Исбилерменлик субектлерине салық нызамшылығына киритилген өзгерис ҳәм қосымшалар, жаңалықлар, автоматластырылған информация системалары ҳаққында үзликсиз түрде, толық мағлыўматлар берип барылмақта.

Ҳүрметли исбилерменлер!

Қанлыкөл  районы мәмлекет салық хызметы шөлкемлери хызметкерлери салық тараўына тийисли барлық сораўларыңызға жуўап бериў, билмегенлериңизди үйретиў ҳәм “Салықшы – исбилерменге көмекши” принципи тийкарында сизге жақыннан жәрдем бериўге бәрқулла тайын.